27
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

De Friesland waakt voor betaalbaarheid van de zorg

Verwacht verlies De Friesland en FBTO Zorgverzekeringen door te lage zorgpremies

De betaalbaarheid van de zorg staat steeds meer onder druk door stijgende zorgkosten. Deze stijgen onder andere door vergrijzing, technologische ontwikkelingen in de zorg en dure medicatie. De Friesland ziet het betaalbaar houden van de zorg als speerpunt in zijn beleid.

In goed gesprek met zorgaanbieders
“Wie zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Maar om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden moet dat tegen een betaalbare premie’’, zegt directievoorzitter Bert van der Hoek. Van der Hoek: “Nu al is de hoogte van die premie voor steeds meer burgers een probleem. We zijn daarom in goed gesprek met zorgaanbieders om meer en beter samen te werken en de kosten niet verder te laten stijgen. Daarnaast zet De Friesland zich de komende jaren actief in op vitaliteit en preventie om ook zo - op termijn - gezondere burgers en dus minder zorgkosten te bewerkstelligen.

Jaarcijfers De Friesland 2016
De afgelopen jaren heeft De Friesland Zorgverzekeraar 195 miljoen euro van zijn reserves ingezet om de premie betaalbaar te houden. Voor 2016 was hiervoor een bedrag van 83 miljoen euro ingeschat. Iedere verzekerde heeft in 2016 feitelijk nog ruim 11 euro per maand te weinig betaald voor de zorgpremie. Door meevallers uit het verleden en door goede beleggingsresultaten is het werkelijk verlies over 2016 voor De Friesland op de basisverzekering beperkt gebleven tot 0,4 miljoen euro. Op de aanvullende verzekeringen is een verlies van 2,8 miljoen euro geleden. Belangrijke oorzaak voor dit negatieve resultaat is dat steeds meer klanten alleen een aanvullende verzekering afsluiten als zij daadwerkelijk verwachten die zorg nodig te hebben. Daarnaast gebruiken vooral nieuwe verzekerden en verzekerden die van AV pakket zijn gewisseld fors meer.

Het verlies van De Friesland was verwacht. Bert van der Hoek: ‘’Om premiestijgingen te beperken zetten we al jaren reserves in en kiezen we bewust voor een verlies. Het is duidelijk dat we dit niet jaren kunnen volhouden. Onze reserves zijn nog steeds goed maar er is niet veel ruimte meer om ze in te zetten om de premie stabiel te houden. De Friesland wil daarnaast de eigen beheerskosten verminderen. De komende drie jaren gaan de kosten met zo’n 20% omlaag. Ook loopt er een onderzoek naar mogelijk goedkopere huisvesting. Dit helpt uiteraard, maar van elke euro zorgpremie gaat slechts 3% naar de beheerskosten. Dit is dus niet afdoende als enige middel tegen de kostenstijgingen in de zorg.”

Jaarcijfers FBTO 2016
Bij FBTO Zorg, onderdeel van divisie De Friesland, is het verlies groter. Op de aanvullende verzekeringen was over 2016 nog een positief resultaat van 1,8 miljoen euro, maar op de basisverzekering was het resultaat een verlies van 52,6 miljoen euro. Door FBTO is de afgelopen jaren 67 miljoen euro uit de reserves ingezet om de premie betaalbaar te houden. Door dit verlies is de solvabiliteit eind 2016 gedaald tot onder de wettelijke norm. Inmiddels zijn maatregelen genomen die ervoor gezorgd hebben dat de solvabiliteit van FBTO weer boven die norm zit.

Groei in zorggebruik FBTO
Belangrijke oorzaak van het negatieve resultaat op de basisverzekering zijn nieuwe inzichten in de schadelast. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een correctie die over drie jaren met terugwerkende kracht heeft plaats gevonden. Deze inzichten zijn in het 1e kwartaal 2017 duidelijk geworden en hebben geleid tot een bijstelling van de schaderamingen. Voor een ander deel heeft dit te maken met een onverwacht hoog gebruik van medisch specialistische en geestelijke gezondheidszorg door FBTO verzekerden die onvoldoende gecompenseerd wordt door de bijdrage van de overheid.

FBTO is een zorgverzekeraar die relatief veel jonge klanten aantrekt, die doorgaans wat minder gebruik maken van zorg. Dit laatste bleek de afgelopen jaren niet het geval. Zo waren er bijvoorbeeld relatief veel opnames van baby’s op intensive care-afdeling. Dit is noodzakelijke maar wel erg dure zorg die zich moeilijk laat voorspellen. Deze ontwikkeling is pas begin dit jaar duidelijk geworden. Met de kennis van nu is de premie over de afgelopen jaren dus te laag geweest.

De cijfers over 2016 op een rijtje: