Leeuwarden,
06
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Gevolgen samenvoeging De Friesland, FBTO Zorg en Zilveren Kruis steeds duidelijker

De gevolgen van de samenvoeging van delen van Zilveren Kruis, FBTO Zorg en De Friesland worden steeds duidelijker. De plannen voor deze samenvoeging die in 2019 vorm gegeven wordt, zijn eind vorige week voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraden en gedeeld met de medewerkers. De plannen laten een afbouw in banen en een besparing in de kosten zien. Eerder al werd bekend dat Zilveren Kruis Zwolle gaat sluiten in 2019. Hierdoor verhuist het werk van 340 medewerkers Zilveren Kruis Zwolle naar Leeuwarden.

Samenvoeging zorgt voor besparing
Door samenvoeging van De Friesland, FBTO Zorg en Zilveren Kruis kan er bij onder meer staffuncties, IT en Operations effectiever worden gewerkt. Hierdoor zijn er in de nieuwe organisatie bijna 150 medewerkers minder nodig. Daarnaast is er een besparing op de kosten van € 15 miljoen euro. De afbouw in aantal banen kan deels worden opgevangen door natuurlijk verloop en het niet verlengen van uitzend- of inhuurcontracten.

Netto-banenverlies in Friesland is lager
Het netto-banenverlies bij De Friesland en FBTO Zorg is lager omdat er ook plaatsen vrijkomen: het eerder aangekondigde vertrek van Zilveren Kruis uit Zwolle zorgt voor een verplaatsing van werk naar Leeuwarden. Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: “Niet alle medewerkers van Zilveren Kruis kiezen ervoor om mee te verhuizen met hun werk. In dat geval ontstaan vacatures op locatie Leeuwarden. Dit biedt mogelijkheden voor medewerkers van De Friesland en FBTO Zorg waarvan de functie vervalt.”

Begeleiden en investeren in omscholing
De komende periode wordt er alles aan gedaan om medewerkers waarvan de functie komt te vervallen zoveel als mogelijk te begeleiden naar ander werk. Steven Hofenk, directeur De Friesland: “We gaan ons er voor inzetten om medewerkers te helpen. Bij het zoeken naar een goede match in het aanbod van vacatures. Bestaande vacatures en vacatures die gaan ontstaan als medewerkers niet mee verhuizen met hun werk uit Zwolle. Daarnaast investeren we in omscholing, opleidingen, snuffelstages en dergelijke.”

Eigenheid De Friesland geborgd
Marketing, communicatie, klantcontactcentrum, zorginkoop, commercie en strategie gaan verder onder aansturing van de directeur De Friesland, Steven Hofenk. Samen met de activiteiten van het zorgkantoor, borgen zij de eigenheid van De Friesland en het regionale karakter. Voor klanten en zorgaanbieders van De Friesland verandert er dus niets.