Leeuwarden,
26
april
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Meerdere acties voor duurzame huisartsenzorg in Friesland

Gezamenlijke plan van aanpak

 

 

 

Alle inwoners van Friesland hebben recht op goede huisartsenzorg zo dicht mogelijk bij huis. Om dat in de toekomst te garanderen hebben de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland, GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt.

Dit plan voorziet in een groot aantal maatregelen die dit jaar worden of inmiddels al zijn genomen. Ze moeten er voor zorgen dat alle inwoners van Friesland een eigen huisarts zo dicht mogelijk bij huis hebben. De komende vijf jaar gaat naar schatting 40 procent van de Friese huisartsen met pensioen. De instroom van startende huisartsen loopt daarbij achter, waardoor de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland in gedrang lijkt te komen.

Het vandaag gepresenteerde gezamenlijke plan van aanpak richt zich op oplossingen op de middellange en lange termijn voor heel Friesland. Het staat los van de huidige problematiek in Leeuwarden, waar huisartsen en De Friesland al enige tijd bezig zijn om het acute tekort aan huisartsen aan te pakken.

Het gezamenlijke plan van aanpak voor de duurzame huisartsenzorg in Friesland kent diverse actiepunten:

Nieuwe huisartsen aantrekken

  • Actief op zoek gaan naar waarnemers als er een vacature is of een opvolger nog niet is gevonden, bijvoorbeeld met een social mediacampagne om jonge huisartsen uit de Randstad te enthousiasmeren naar Friesland te komen.
  • Het betrekken van de huisartsenopleidingen in Groningen, Amsterdam en Utrecht bij het duurzaam maken van de huisartsenzorg in Friesland. Streven naar meer opleidingsplaatsen voor huisartsen in Friesland.
  • Een digitaal platform, waar vraag en aanbod bij elkaar komen en praktische ondersteuning voor startende en stoppende huisartsen wordt aangeboden. Deze wervingscampagne wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân in samenwerking met de FHV.

Vestiging

  • Financiële ondersteuning door De Friesland* voor een nieuwe huisarts die een praktijk wil overnemen, door bijvoorbeeld het aanstellen van een ‘transitiemanager’ die ervoor zorgt dat de overname soepel verloopt.
  • Ondersteuning van stoppende en startende huisartsen. Een voorbeeld hiervan is dat een ervaren huisarts een beginnende huisarts bijstaat als mentor.

Huisartsenzorg

  • Het organisatorisch verbeteren van de waarneemdiensten van huisartsen.
  • Artsen van GGD Fryslân gaan op locatie in de Leeuwarder binnenstad inloopspreekuren met huisartsenzorg houden voor ‘moeilijk bemiddelbare’ patiënten, een groep patiënten die met hun zorgvraag niet bij de reguliere huisarts terecht kan.

Brede aanpak
Het zorgen voor toegankelijke en toekomstbestendige huisartsenzorg in Friesland is niet eenvoudig doordat er verschillende oorzaken voor het tekort zijn. De voorwaarden van potentiële nieuwe huisartsen om zich hier te vestigen zijn divers, ook zaken als het opstarten van een eigen praktijk, het draaien van diensten in de avond-, nacht- en weekeinde-uren en de financiering van een praktijk zijn van belang.

De diverse oorzaken vragen om een brede aanpak en betrokkenheid van meerdere partijen. Om de aanpak zo breed en zo effectief mogelijk te maken, hebben de partijen gezamenlijk een actieplan gemaakt. Zij gaan die ook met elkaar uitvoeren.

Gemeente Leeuwarden ondersteunt het plan en wil net als de provincie Fryslân en de overige Friese gemeenten meedenken over oplossingen.

*Als grootste zorgverzekeraar in Friesland neemt De Friesland zijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor goede en voldoende huisartsenzorg in de gehele provincie. De maatregelen van De Friesland komen dus ten goede aan de huisartsenzorg van alle inwoners van Friesland, ongeacht bij welke zorgverzekeraar ze zijn verzekerd.