09
juli
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Minister Bruins bezoekt De Friesland

Minister Bruno Bruins van VWS was vanmiddag te gast bij een bijeenkomst bij De Friesland om zich te laten informeren over de huisartsenzorg in Friesland. Zoals bekend wordt het steeds lastiger om huisartsen te vinden die zich willen vestigen in Friesland. Een groot aantal Friese huisartsen gaat de komende jaren met pensioen en kan moeilijk een opvolger vinden.

In Leeuwarden is sprake van een acuut probleem, waardoor het moeilijk is voor nieuwe inwoners om zich in te schrijven bij een huisarts. De Friesland bemiddelt voor deze groep Leeuwarders om ze toch te helpen aan een huisarts en werkt aan een structurele oplossing.

De bijeenkomst die minister Bruins vanmiddag bijwoonde, ging over het plan van aanpak dat De Friesland samen met Wagro Friesland (belangenbehartiger niet gevestigde huisartsen), de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Dokterszorg Friesland, ROS Friesland en GGD Fryslân dit voorjaar heeft gemaakt.

Een gezamenlijke aanpak is nodig omdat de problemen waar we met zijn allen voor staan divers en moeilijk oplosbaar zijn. Het huisartsentekort heeft te maken met onder andere de beperkte beschikbaarheid van jonge huisartsen buiten de Randstad, steeds meer huisartsen die in deeltijd werken, de kansen van partners van huisartsen op de Friese arbeidsmarkt, de weinige opleidingsplaatsen voor huisartsen in opleiding, de lastige start van een nieuwe praktijk en huisvestingsproblemen van praktijken.

De eerste acties zijn in gang gezet, we gaan nu ons best doen om die te laten slagen. Minister Bruins heeft laten weten op de hoogte te willen blijven van de voortgang van alle acties.