Zeist, Leeuwarden, Leiden,
02
januari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Organisatorische samenvoeging van De Friesland met Zilveren Kruis opgeschort, juridische fusie gerealiseerd

Persupdate

 

 

 

De Raad van Bestuur van Achmea en de directie van De Friesland hebben besloten de organisatorische samenvoeging van De Friesland en Zilveren Kruis niet zoals gepland te laten plaatsvinden per 1 januari 2018. Dit besluit heeft te maken met het verzoekschrift dat de ondernemingsraad van De Friesland op 19 december heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De organisatorische samenvoeging is opgeschort in afwachting van de behandeling door de Ondernemingskamer op donderdag 11 januari 2018.

De juridische fusie tussen De Friesland en Zilveren Kruis is wel gerealiseerd per 31 december 2017. Dit is een formele stap die we moesten zetten om tijdig uitvoering te geven aan het herstelplan voor FBTO Zorg, dat we hebben afgesproken met De Nederlandsche Bank.

Voor de medewerkers van De Friesland verandert er vooralsnog niets. Zij blijven deel uitmaken van dezelfde afdeling en houden dezelfde leidinggevende.

Op dit moment zijn de Raad van Bestuur van Achmea, de directie van De Friesland en de ondernemingsraad van De Friesland nog steeds met elkaar in gesprek. Die gesprekken gaan onder meer over werkgelegenheidsgaranties in Leeuwarden en het borgen van de eigenheid van De Friesland. Alle partijen hebben daarbij als doel er samen uit te komen, zodat de procedure bij de Ondernemingskamer niet nodig is. Wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.