Leeuwarden,
13
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie De Friesland op reportage Radar

Bij het consumentenprogramma Radar was maandagavond 12 maart een reportage te zien over huisartsentekorten in krimpregio’s. Daarbij werd ook aandacht geschonken aan de situatie in Leeuwarden, waar het momenteel erg lastig is om een eigen of nieuwe huisarts te vinden. In de uitzending werd ook de rol van De Friesland aangehaald. Radar had ons gevraagd om een reactie, die (gedeeltelijk) zou worden voorgelezen. Helaas is dat niet gebeurd. Daarom plaatsen we onze reactie hier zodat u er kennis van kunt nemen:

De Friesland vindt dat iedereen recht heeft op een eigen huisarts en dat iedereen die ook zelf moet kunnen kiezen. Dit kan bijna overal. Behalve in Leeuwarden, waar het op dit moment lastiger is om een eigen/nieuwe huisarts te vinden. Veel huisartsen in de Friese hoofdstad hebben een patiëntenstop ingevoerd. Toch lukt het de wachtlijstbemiddeling van De Friesland tot dusver nog steeds patiënten te plaatsen bij huisartsen.

Het laatste half jaar staan op deze wachtlijst zo’n tien tot twintig verzekerden, onder wie nieuwe inwoners en studenten. Deze bemiddeling doen we als grootste zorgverzekeraar in deze regio ook voor andere zorgverzekeraars als die daar om vragen. Ondertussen zoeken we samen met de huisartsen en andere partijen naar een structurele oplossing, bijvoorbeeld door het benaderen van nieuwe huisartsen voor Leeuwarden.

Toegang tot de huisarts behoort tot de zorgplicht van De Friesland, maar we kunnen dit niet alleen realiseren. Daar hebben we andere partijen voor nodig. Om deze reden heeft De Friesland vorig jaar meerdere overleggen gehad met belangrijke betrokken partijen. Dit zijn huisartsen, opleidingsinstituten, waarneemhuisartsen, de provincie, gemeenten, GGD Fryslân en ROS Friesland.

Deze samenwerkende partijen zijn op dit moment bezig met een eigen ‘actieplan’. Van die actieplannen maken we één gezamenlijk plan van aanpak. Het streven is om dit plan van aanpak 1 april klaar te hebben. Het geeft antwoord op de vragen: hoe ziet een moderne huisartsenpraktijk eruit, hoe kan de vestiging van huisartsen worden vergemakkelijkt, hoe kan een huisarts ondersteund worden bij de start van een nieuwe praktijk en welke technologische middelen kunnen worden ingezet.

Hiermee gaan we er samen voor zorgen dat er in de toekomst goede en voldoende huisartsenzorg is voor alle Friezen.