Leeuwarden,
10
november
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Zorgpremies De Friesland vastgesteld

Verbeterde mijn-omgeving en Dokter Appke voor gezondheidsvragen

De premie voor de meest gekozen basisverzekering van De Friesland, Alles Verzorgd Polis, stijgt met 7,3 procent. De premie komt daarmee op € 125,45. Voor de online Zelf Bewust Polis wordt de premie € 106,75 per maand in 2019.

Innovaties in de zorg en preventie

Dat de premie stijgt heeft te maken met verwachte hogere zorgkosten. Dit komt onder andere door uitbreiding van zorg die onder de basisverzekering valt en de stijging van de loonkosten in de zorg. Steven Hofenk, directeur De Friesland: “We gaan met elkaar de komende jaren fors inzetten op innovaties in de zorg en op preventie. De zorgkosten blijven stijgen, er gaat in onze regio een tekort ontstaan aan gekwalificeerd personeel en we worden gemiddeld genomen ouder en hebben daarom meer zorg nodig. We moeten daarom op zoek naar alternatieven. Dat kan enerzijds door innovaties de ruimte te geven. Een initiatief zoals bijvoorbeeld Longwacht is daar een goed voorbeeld van. En anderzijds door meer aandacht te geven aan preventie en vitaliteit. Een gezonde levensstijl kan veel zorgkosten voorkomen.”

Nieuwe gezondheidsapp Dokter Appke

De dienstverlening voor verzekerden door De Friesland wordt verder verbeterd. Met de nieuwe app Dokter Appke kunnen verzekerden van De Friesland eenvoudig vragen stellen over hun gezondheid. Een medisch team beantwoordt de vragen op deskundige wijze. Promotor van de app is de naamgever: drievoudig wereldkampioen op de rekstok, Epke Zonderland.

Naast Dokter Appke verbetert De Friesland zijn al bestaande service app voor onder andere declaraties en de zogeheten ‘mijn omgeving’, waar klanten straks eenvoudiger gegevens over het eigen risico kunnen inkijken en bijvoorbeeld het tijdstip van betalen van premie kunnen bepalen. Ook brengt De Friesland zijn afdeling wachtlijstbemiddeling nog meer onder de aandacht. Wie te lang moet wachten op een operatie aan bijvoorbeeld staar kan van deze service gebruik maken. De gemiddelde wachttijd wordt door deze bemiddeling met 42 dagen verkort.

De premies voor 2019 zijn:

                                      2018                           2019

Alles Verzorgd Polis     € 116,95 per maand    € 125,45 per maand

Vrije Keus Polis            € 122,25 per maand    € 132,25 per maand

Zelf Bewust Polis          € 103,95 per maand   €  106,75 per maand 

De Zelf Bewust Polis is een online (natura)polis.

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.