De Friesland Zorgverzekeraar - In de media

In de media

Filter items by date
Period:
-
Ziekenhuizen Groningen, Friesland en Drenthe nemen 59 patiënten uit Brabant en Limburg overopens in new window
De Friesland participeert in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In dat overleg is besloten dat ziekenhuizen in de noordelijke provincies patiënten overnemen uit Brabant en Limburg. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.
23
mrt
2020
(pdf)
Klaarheid over het zorgstelselopens in new window
Aan het eind van het jaar staat op menig to-dolijstje: zorgverzekeraar kiezen. Over de zorgverzekering leven een paar hardnekkige misverstanden. Minister Bruno Bruins e.a. leggen uit dat die veronderstellingen niet kloppen.
18
dec
2019
(pdf)
Reportage Omrop Fryslân: Dansen op recept voor Parkinson-patiëntenopens in new window
De anbi-stichting van De Friesland - Stichting De Friesland - is mede-financierder van Dans op Recept, een initiatief in Friesland dat patiënten met de ziekte van Parkinson in staat stelt om te gaan dansen. Dansen is namelijk goed voor deze groep patiënten. De wekelijkse lessen zijn niet alleen ontspannend, ze hebben ook een helende werking. Omrop Fryslân heeft op donderdag 21 november een tien minuten durende reportage uitgezonden over het project dat in verschillende plaatsen in Friesland loopt.
25
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Reportage Omrop Fryslân: Concentratie en specialisatie van zorgopens in new window
Om operaties voor prostaatkanker in Friesland te houden, was concentratie van deze zorg nodig. Met de operatierobot Da Vinci doen de urologen uit de Friese ziekenhuizen de operaties in het MCL, waar de robot staat. Patiënten van de andere Friese ziekenhuizen moeten dus naar Leeuwarden voor de operatie, maar dat hebben ze er voor over. Concentratie van zorg, om deze voor de Friese patiënten te behouden, gaat vaker gebeuren. Dat blijkt ook uit de reportage van Omrop Fryslân over de toekomst van de Friese zorg, uitgezonden op 14 november 2019.
20
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Reportage Omrop Fryslân: Het Nieuwe Gezonde Werken bij Caparisopens in new window
Bij Caparis zetten ze hoog in op preventie. Want wie niet ziek wordt, heeft ook geen zorg nodig. Met de pilot 'Het Nieuwe Gezonde Werken' worden de medewerkers en ook het management begeleid om meer te bewegen, gezonder te eten en beter te slapen. Samen met het intituut Pim Mulier werkt De Friesland samen om het programma Het Nieuwe Gezonde Werken bij Friese bedrijven in te voeren om daarmee samen werknemers te helpen bij een vitaal of vitaler leven . Omrop Fryslân heeft een mooie reportage bij Caparis gemaakt, die duidelijk laat zien wat het nieuwe gezonde werken inhoudt.
12
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Ouderenzorginstellingen bieden leerwerktrajecten aan voor betaalde banen in de zorgopens in new window
Vier Friese ouderenzorginstellingen (Zorgorganisatie Patyna, Zorggroep Sint Maarten, Mienskipssintrum Leppehiem en ZuidOostZorg) hebben de handen ineen geslagen bij een uniek traject. Kandidaten worden klaargestoomd voor een baan in de zorg op niveau 1 of 2. Dit gebeurt via een speciale interne opleiding op MBO-niveau verzorgd door ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen op verschillende locaties. Het project is bedoeld om de zorg zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen structureel te verbeteren, zodat er meer tijd en aandacht komt voor bewoners van verpleeghuizen. Op de site www.opstapfryslan.frl vind je meer informatie.
07
mei
2019
www.opstapfryslan.frl
11 Praktijkentocht om huisartsen te interesseren voor Frieslandopens in new window
Friesland is op zoek naar nieuwe huisartsen. Diverse partijen, waaronder de Friese Huisartsenvereniging (FHV), provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en De Friesland, hebben vorig jaar een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt om er samen voor te zorgen dat de inwoners van Friesland nu en in de toekomst verzekerd zijn van voldoende en goede huisartsen zorg. De FHV en de provincie hebben een platform www.11huisartsen.frl opgericht. Gisteren namen zij een aantal potentieel nieuwe huisartsen mee langs elf praktijken in Friesland om hen te interesseren in werken in Friesland. Omrop Fryslân maakte een radioreportage.
11
apr
2019
www.omropfryslan.nl
persbericht: Hoogwaardige prostaatkankeroperaties in MCL door samenwerking urologen alle vier Friese ziekenhuizenopens in new window
De urologen van de vier Friese ziekenhuizen bundelen hun kennis en expertise op het gebied van oncologische prostaatchirurgie. Dit is onderdeel van de samenwerking tussen Antonius ziekenhuis in Sneek, MCL in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en Tjongerschans in Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar. In het MCL, dat beschikt over de Da Vinci-operatierobot , worden de hoogwaardige operaties gedaan. Verwacht wordt dat dit er 170 per jaar zijn. Door de stijging verbetert de expertise en wordt de volumenorm van 100 ingrepen per jaar op één locatie vanaf 2019 ruimschoots gehaald.
19
feb
2019
www.mcl.nl
persbericht: Patiëntenstop bij reumatologie Antonius Zorggroep opgeheven per 1 maart 2019opens in new window
De polikliniek reumatologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heft per 1 maart de patiëntenstop op. Reumapatiënten kunnen er dan weer terecht op beide locaties. Antonius heeft samen met de andere Friese ziekenhuizen voor een oplossing gezorgd. Dit is afgestemd met De Friesland Zorgverzekeraar. De vier Friese ziekenhuizen gaan ook werken aan het verkorten van de wachtlijsten voor de patiënten, zodat die eerder terecht kunnen bij een reumatoloog. Ook dit gebeurt op verzoek van De Friesland.
18
feb
2019
www.mijnantonius.nl
persbericht: Friese burgers over acute zorg in Zuidwest-Frieslandopens in new window
Zorgbelang Fryslân heeft op verzoek van De Friesland Zorgverzekeraar onderzocht hoe inwoners van Zuidwest-Friesland denken over de acute zorg. Het onderzoeksrapport werd eind januari overhandigd aan manager zorginkoop Paul Offringa van De Friesland. Zorgbelang Fryslân verstuurde een persbericht hierover.
04
feb
2019
www.zorgbelang-fryslan.nl
Persbericht: Sport op Basisscholen start pilot schooljudo in Frieslandopens in new window
Sport op Basisscholen (SOB), een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland en Sport Fryslân, gaat op zoek naar tien Friese basisscholen die de unieke kans krijgen om deel te nemen aan de pilot schooljudo. De Friesland stimuleert deelname aan de proef met een flinke financiële korting. De tien scholen starten begin schooljaar 2019/2020 met de pilot. Daarbij wordt ook onderzocht of judo een positief effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen.
18
dec
2018
(pdf)
NRC 14-12-2018: Iets nieuws geleerd? Een level omhoogopens in new window
Medewerkers van het klantcontactcentrum van De Friesland weten heel veel over zorgverzekeringen. Dat moet ook. Om hun kennis op peil te houden, maken ze gebruik van games. Het NRC publiceerde op 14 december een artikel over 'gamification' en interviewde hiervoor manager Michel Noordbruis en klantadviseur Frederike Draaisma van De Friesland.
14
dec
2018
(pdf)
Nationaal Preventieakkoord en de Vitale Regioopens in new window
GGD Fryslân heeft in haar persbericht de Vitale Regio genoemd als een mooi voorbeeld van hoe we al langer in Fryslân de problematiek rond overgewicht , roken en problematisch alcoholgebruik. De Friesland is een van de partijen die de Vitale Regio mogelijk maakt en ondersteunt.
03
dec
2018
www.ggdfryslan.nl