De Friesland Zorgverzekeraar - In de media

In de media

Filter items by date
Period:
-
MCL sluit zorgcontract met De Friesland voor 2024opens in new window
Het MCL heeft op 21 november een overeenstemming bereikt met Zilveren Kruis en De Friesland voor komend jaar. Vroeg overeenstemming: “We zijn blij dat we al in een vroeg stadium overeenstemming hebben bereikt met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en De Friesland. Dat is goed nieuws voor ons als organisaties, maar zeker ook voor alle patiënten, verzekerden en inwoners in onze regio die voor het grootste deel verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraar, aldus Marjan Annema, zorgverkoop MCL.''
22
nov
2023
www.mcl.nl
Integrale werkwijze voor ggz-hulp aan kwetsbare mensen werkt in Frieslandopens in new window
Oentsjerk, Friesland. Hier wordt de ‘Friese aanpak’ bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen medio oktober gepresenteerd. De mensen die zij helpen, hebben vaak op verschillende vlakken zorg, hulp of ondersteuning nodig. Integraal samenwerken blijkt in Friesland daarvoor de heilige graal. In de praktijk én de wetenschap.
16
nov
2023
magazines.nza.nl
Groot Fries onderzoek over wonen en zorgopens in new window
Zorgbelang Fryslân houdt op verzoek van Zorgkantoor Friesland, de Friese ouderenzorgorganisaties en de Friese gemeenten onderzoek onder ouderen over wonen en zorg. We worden namelijk steeds ouder en blijven langer thuis wonen maar hebben ook steeds meer zorg nodig. Terwijl er steeds minder zorgpersoneel is. Daarom is het belangrijk om nu goede plannen te maken voor toegankelijke en betaalbare kwaliteitszorg voor alle ouderen in Fryslân. En om dat te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig.
25
mei
2023
www.zorgbelang-fryslan.nl
Beweeg je blij!opens in new window
Stichting De Friesland steunt het initiatief 'Beweeg je blij!' van het programma Nuchter over Gewicht. Ruim honderd kinderopvang- en gastouderlocaties in Fryslân ontvangen een Beweeg je Blij!- beweegpakket. Dit pakket bevat inspiratie voor medewerkers in de kinder- en gastouderopvang om kinderen op jonge leeftijd al tot extra beweging te stimuleren.
16
jun
2022
www.ggdfryslan.nl
Het Fries Venster Thuiswonende Ouderen staat onlineopens in new window
In het Venster zijn drie tegels opgenomen; Wie hebben zorg nodig? Welke zorg is nodig? En wie kunnen zorg en ondersteuning bieden? Aan het ontwerp van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is het afgelopen jaar vanuit DataFryslân deelgenomen door verschillende partijen. Deze bestonden uit ouderen en hun zelforganisaties, aanbieders van zorg en ondersteuning (zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties), financiers van zorg en ondersteuning (gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Zorgkantoor Friesland) en regionale kennisorganisaties (DataFryslân, het Fries Sociaal Planbureau en ROS Friesland).
25
mei
2022
www.rosfriesland.nl
Friesland wint Healthcare Award met VR-biebopens in new window
Afgelopen week vond het Mobile Healthcare Event plaats. Dit congres is het jaarlijkse ontmoetingspunt van meer dan 1.200 belangrijke spelers in de digitale zorgtransformatie en tevens het grootste Benelux congres op dit gebied. Een groot aantal partners, waaronder het ministerie van VWS, De Friesland, Zilveren Kruis en ZN, zijn aan het jaarlijkse congres verbonden. Tijdens het congres won ‘Anders Werken in de zorg Fryslân’ de ‘Mobile Healthcare Award’ met de ontwikkeling van de VR-Bieb.
26
nov
2021
anderswerkenindezorg.nl
Bibliotheek met VR-trainingen voor Friese zorgorganisaties opens in new window
De arbeidsmarkt voor zorgmedewerkers staat onder grote druk. Vanuit het programma Anders Werken in de zorg Fryslân, werken 11 Friese zorgorganisaties samen om het werk slimmer en anders te organiseren met behulp van zorgtechnologie. Ook het opleiden van medewerkers. Na de lancering van een eerste succesvolle VR-training COVID 19 Coach vorig jaar, is het aantal trainingen inmiddels uitgebreid naar een bibliotheek met VR-trainingen.
20
okt
2021
anderswerkenindezorg.nl
Zorg voorbereid op vergaande scenario’s coronapandemieopens in new window
Mocht zich een kritieke situatie voordoen in de zorg door snel oplopende patiënten-aantallen, dan moet Nederland daarop voorbereid zijn. Daarom hebbende zorgsectoren gezamenlijk maximale voorbereidingen getroffen. In alle sectoren en regio’s zijn plannen gemaakt om ook in een uiterste noodsituatie, de zogenoemde fase-3, zo lang mogelijk de meest noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. het Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport heeft hierover een bericht op de site geplaatst.
24
mrt
2021
www.rijksoverheid.nl
Anders werken in de zorg in slotbijeenkomst Slimme Zorg Estafetteopens in new window
Tijdens de landelijke slotbijeenkomst van de Slimme Zorg Estafette op 4 maart 2021, vertelden Nils van de Reijt en Paulien van der Meulen over Anders Werken in de Zorg, het versneld opschalen van zorgtechnologie en onderzoek. Zij waren een van de vier organisaties (uit 221!) die iets vertelden over innovatieprogramma’s. De Slimme Zorg Estafette opende op maandag 15 februari het startschot in Noord Nederland voor een week vol interessante activiteiten over zorgtechnologie, innovaties en slimme zorg. Tijdens deze online bijeenkomst was onder meer Steven Hofenk, directeur De Friesland betrokken.
18
mrt
2021
anderswerkenindezorg.nl
Stadspoli Leeuwarden opent eigen siteopens in new window
De Stadspoli Leeuwarden heeft de deuren geopend. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor een eenmalig adviesconsult door een medisch specialist. Dit wordt een meekijkconsult genoemd. De medisch specialist adviseert de huisarts en hij of zij kan de patiënt verder behandelen of geruststellen. Of er volgt alsnog een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Bij een meekijkconsult blijft de huisarts hoofdbehandelaar, waardoor de kosten niet ten laste komen van het eigen risico. De stadspoli is een samenwerking tussen De Friesland, het MCL, huisartsen en VCL (maatschap van vrijgevestigde medisch specialisten). Meer informatie over de Stadspoli staat op hun website.
10
mrt
2021
www.stadspolileeuwarden.nl
MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans: thuismonitoring COVID-patiëntenopens in new window
Door de inzet van thuismonitoring en toediening van zuurstof in de thuissituatie kunnen de Friese ziekenhuizen MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans opgenomen COVID-patiënten eerder de kans geven om thuis te herstellen. In overleg met de huisartsen uit de regio maken de ziekenhuizen gebruik van een monitoringsysteem van VIVISOL. De nieuwe werkwijze is gestart op 1 maart 2021. Het gebruik van het monitoringsysteem wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars, waaronder De Friesland.
09
mrt
2021
www.mcl.nl
De Friesland steunt zorgconcept Volledig Pakket Thuis Kwadrant Groep opens in new window
Om in te spelen op de toenemende zorg- en ondersteuningsbehoefte van mensen in de thuissituatie is KwadrantGroep gestart met het zorgconcept Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk. Mensen met een zorgbehoefte ontvangen met dit zorgconcept de zorg en ondersteuning die nodig is om op een vertrouwde manier langer thuis te blijven wonen. Het doel is om hiermee verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis uit te stellen of zelfs te voorkomen. De Friesland steunt het zorgconcept
28
dec
2020
www.kwadrantgroep.nl
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken afspraken over ziekenhuiszorg in 2021opens in new window
Verzekerden van De Friesland en alle andere zorgverzekeraars kunnen, net als in 2020, volgend jaar terecht bij alle Nederlandse umc’s en algemene ziekenhuizen. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maken dat bekend nadat zij een overeenkomst hebben bereikt over de ziekenhuiszorg in 2021 en de kosten van corona.
21
dec
2020
zn.nl
Vergroot je veerkracht!opens in new window
Het vergroten van je veerkracht helpt je de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden én geeft je persoonlijke groei een boost! Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag. Je 'veert' als het ware terug. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een hoge veerkracht gelukkiger zijn, beter om kunnen gaan met stress en minder snel in een burn-out raken. Tijdens de veerkracht challenge kun jij zelf je veerkracht trainen! Doe je mee aan de dertig-daagse challenge van Doe je mee? in samenwerking met Growth Leaders Network? We starten op 4 januari.
17
dec
2020
www.doejemee.nl
Achmea zet reserves in om stijging zorgpremie te beperkenopens in new window
Achmea beperkt de stijging van de premie voor de basiszorgverzekering van volgend jaar door de inzet van circa € 120 miljoen uit de reserves. Dit bedrag komt ten laste van het resultaat over het boekjaar 2020. Hiermee draagt Achmea bij aan de betaalbaarheid van de zorgpremie voor klanten van Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO. Deze merken maken vandaag hun premies voor 2021 bekend.
12
nov
2020
nieuws.achmea.nl
Ontwerpfase Nieuwe Stelp Ameland bijna van startopens in new window
De gemeente Ameland maakt zich samen met de KwadrantGroep, Thuiszorg het Friese Land en De Friesland al jaren sterk voor een hoogwaardige ouderenzorg op het eiland. De gemeente en de KwadrantGroep hebben een principeakkoord over de realisatie van de Nieuwe Stelp. De komende weken vindt de officiële besluitvorming plaats, zowel bij KwadrantGroep als in de gemeenteraad.
26
okt
2020
www.ameland.nl
Patiënten en fysiotherapeuten gebaat bij vergelijken van resultaten om kwaliteit van zorg te verbeterenopens in new window
Om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor patiënten met COPD zijn de uitkomsten van 5.000 behandelde patiënten met COPD met elkaar vergeleken. Ook zijn de resultaten van de behandeling van 72.000 patiënten met lage rugpijn vergeleken. Dit onderzoek van IQ healthcare is mede mogelijk gemaakt door De Friesland en het Innovatiefonds van De Friesland.
24
sep
2020
www.iqhealthcare.nl
Ziekenhuizen Groningen, Friesland en Drenthe nemen 59 patiënten uit Brabant en Limburg overopens in new window
De Friesland participeert in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In dat overleg is besloten dat ziekenhuizen in de noordelijke provincies patiënten overnemen uit Brabant en Limburg. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht.
23
mrt
2020
(pdf)
Klaarheid over het zorgstelselopens in new window
Aan het eind van het jaar staat op menig to-dolijstje: zorgverzekeraar kiezen. Over de zorgverzekering leven een paar hardnekkige misverstanden. Minister Bruno Bruins e.a. leggen uit dat die veronderstellingen niet kloppen.
18
dec
2019
(pdf)
Reportage Omrop Fryslân: Dansen op recept voor Parkinson-patiëntenopens in new window
De anbi-stichting van De Friesland - Stichting De Friesland - is mede-financierder van Dans op Recept, een initiatief in Friesland dat patiënten met de ziekte van Parkinson in staat stelt om te gaan dansen. Dansen is namelijk goed voor deze groep patiënten. De wekelijkse lessen zijn niet alleen ontspannend, ze hebben ook een helende werking. Omrop Fryslân heeft op donderdag 21 november een tien minuten durende reportage uitgezonden over het project dat in verschillende plaatsen in Friesland loopt.
25
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Reportage Omrop Fryslân: Concentratie en specialisatie van zorgopens in new window
Om operaties voor prostaatkanker in Friesland te houden, was concentratie van deze zorg nodig. Met de operatierobot Da Vinci doen de urologen uit de Friese ziekenhuizen de operaties in het MCL, waar de robot staat. Patiënten van de andere Friese ziekenhuizen moeten dus naar Leeuwarden voor de operatie, maar dat hebben ze er voor over. Concentratie van zorg, om deze voor de Friese patiënten te behouden, gaat vaker gebeuren. Dat blijkt ook uit de reportage van Omrop Fryslân over de toekomst van de Friese zorg, uitgezonden op 14 november 2019.
20
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Reportage Omrop Fryslân: Het Nieuwe Gezonde Werken bij Caparisopens in new window
Bij Caparis zetten ze hoog in op preventie. Want wie niet ziek wordt, heeft ook geen zorg nodig. Met de pilot 'Het Nieuwe Gezonde Werken' worden de medewerkers en ook het management begeleid om meer te bewegen, gezonder te eten en beter te slapen. Samen met het intituut Pim Mulier werkt De Friesland samen om het programma Het Nieuwe Gezonde Werken bij Friese bedrijven in te voeren om daarmee samen werknemers te helpen bij een vitaal of vitaler leven . Omrop Fryslân heeft een mooie reportage bij Caparis gemaakt, die duidelijk laat zien wat het nieuwe gezonde werken inhoudt.
12
nov
2019
www.omropfryslan.nl
Ouderenzorginstellingen bieden leerwerktrajecten aan voor betaalde banen in de zorgopens in new window
Vier Friese ouderenzorginstellingen (Zorgorganisatie Patyna, Zorggroep Sint Maarten, Mienskipssintrum Leppehiem en ZuidOostZorg) hebben de handen ineen geslagen bij een uniek traject. Kandidaten worden klaargestoomd voor een baan in de zorg op niveau 1 of 2. Dit gebeurt via een speciale interne opleiding op MBO-niveau verzorgd door ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen op verschillende locaties. Het project is bedoeld om de zorg zoals die nu wordt geboden in de verpleeghuizen structureel te verbeteren, zodat er meer tijd en aandacht komt voor bewoners van verpleeghuizen. Op de site www.opstapfryslan.frl vind je meer informatie.
07
mei
2019
www.opstapfryslan.frl
11 Praktijkentocht om huisartsen te interesseren voor Frieslandopens in new window
Friesland is op zoek naar nieuwe huisartsen. Diverse partijen, waaronder de Friese Huisartsenvereniging (FHV), provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en De Friesland, hebben vorig jaar een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt om er samen voor te zorgen dat de inwoners van Friesland nu en in de toekomst verzekerd zijn van voldoende en goede huisartsen zorg. De FHV en de provincie hebben een platform www.11huisartsen.frl opgericht. Gisteren namen zij een aantal potentieel nieuwe huisartsen mee langs elf praktijken in Friesland om hen te interesseren in werken in Friesland. Omrop Fryslân maakte een radioreportage.
11
apr
2019
www.omropfryslan.nl
persbericht: Hoogwaardige prostaatkankeroperaties in MCL door samenwerking urologen alle vier Friese ziekenhuizenopens in new window
De urologen van de vier Friese ziekenhuizen bundelen hun kennis en expertise op het gebied van oncologische prostaatchirurgie. Dit is onderdeel van de samenwerking tussen Antonius ziekenhuis in Sneek, MCL in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en Tjongerschans in Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar. In het MCL, dat beschikt over de Da Vinci-operatierobot , worden de hoogwaardige operaties gedaan. Verwacht wordt dat dit er 170 per jaar zijn. Door de stijging verbetert de expertise en wordt de volumenorm van 100 ingrepen per jaar op één locatie vanaf 2019 ruimschoots gehaald.
19
feb
2019
www.mcl.nl
persbericht: Patiëntenstop bij reumatologie Antonius Zorggroep opgeheven per 1 maart 2019opens in new window
De polikliniek reumatologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heft per 1 maart de patiëntenstop op. Reumapatiënten kunnen er dan weer terecht op beide locaties. Antonius heeft samen met de andere Friese ziekenhuizen voor een oplossing gezorgd. Dit is afgestemd met De Friesland Zorgverzekeraar. De vier Friese ziekenhuizen gaan ook werken aan het verkorten van de wachtlijsten voor de patiënten, zodat die eerder terecht kunnen bij een reumatoloog. Ook dit gebeurt op verzoek van De Friesland.
18
feb
2019
www.mijnantonius.nl
Persbericht: Sport op Basisscholen start pilot schooljudo in Frieslandopens in new window
Sport op Basisscholen (SOB), een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar, Stichting De Friesland en Sport Fryslân, gaat op zoek naar tien Friese basisscholen die de unieke kans krijgen om deel te nemen aan de pilot schooljudo. De Friesland stimuleert deelname aan de proef met een flinke financiële korting. De tien scholen starten begin schooljaar 2019/2020 met de pilot. Daarbij wordt ook onderzocht of judo een positief effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen.
18
dec
2018
(pdf)
NRC 14-12-2018: Iets nieuws geleerd? Een level omhoogopens in new window
Medewerkers van het klantcontactcentrum van De Friesland weten heel veel over zorgverzekeringen. Dat moet ook. Om hun kennis op peil te houden, maken ze gebruik van games. Het NRC publiceerde op 14 december een artikel over 'gamification' en interviewde hiervoor manager Michel Noordbruis en klantadviseur Frederike Draaisma van De Friesland.
14
dec
2018
(pdf)
Nationaal Preventieakkoord en de Vitale Regioopens in new window
GGD Fryslân heeft in haar persbericht de Vitale Regio genoemd als een mooi voorbeeld van hoe we al langer in Fryslân de problematiek rond overgewicht , roken en problematisch alcoholgebruik. De Friesland is een van de partijen die de Vitale Regio mogelijk maakt en ondersteunt.
03
dec
2018
www.ggdfryslan.nl