Newsroom De Friesland Zorgverzekeraar

Nieuws

02
april
2024
| 10:07 Europe/Amsterdam

In Friesland, Groningen en Drenthe is onderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in de

29
maart
2024
| 10:03 Europe/Amsterdam

De gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân hebben naast een rapport van het Fries

14
maart
2024
| 11:36 Europe/Amsterdam

Om in kaart te brengen hoe ouderen zelf naar hun toekomst kijken, vroegen Zorgkantoor

08
februari
2024
| 11:11 Europe/Amsterdam

Omdat mensen soms lang moeten wachten op een medische behandeling, heeft De Friesland

02
februari
2024
| 10:09 Europe/Amsterdam

Het aantal verzekerden bij De Friesland is na het ‘overstapseizoen’ uitgekomen op ruim

MCL sluit zorgcontract met De Friesland voor 2024opens in new window
Het MCL heeft op 21 november een overeenstemming bereikt met Zilveren Kruis en De Friesland voor komend jaar. Vroeg overeenstemming: “We zijn blij dat we al in een vroeg stadium overeenstemming hebben bereikt met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en De Friesland. Dat is goed nieuws voor ons als organisaties, maar zeker ook voor alle patiënten, verzekerden en inwoners in onze regio die voor het grootste deel verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraar, aldus Marjan Annema, zorgverkoop MCL.''
22
nov
2023
www.mcl.nl
Integrale werkwijze voor ggz-hulp aan kwetsbare mensen werkt in Frieslandopens in new window
Oentsjerk, Friesland. Hier wordt de ‘Friese aanpak’ bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen medio oktober gepresenteerd. De mensen die zij helpen, hebben vaak op verschillende vlakken zorg, hulp of ondersteuning nodig. Integraal samenwerken blijkt in Friesland daarvoor de heilige graal. In de praktijk én de wetenschap.
16
nov
2023
magazines.nza.nl
Groot Fries onderzoek over wonen en zorgopens in new window
Zorgbelang Fryslân houdt op verzoek van Zorgkantoor Friesland, de Friese ouderenzorgorganisaties en de Friese gemeenten onderzoek onder ouderen over wonen en zorg. We worden namelijk steeds ouder en blijven langer thuis wonen maar hebben ook steeds meer zorg nodig. Terwijl er steeds minder zorgpersoneel is. Daarom is het belangrijk om nu goede plannen te maken voor toegankelijke en betaalbare kwaliteitszorg voor alle ouderen in Fryslân. En om dat te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig.
25
mei
2023
www.zorgbelang-fryslan.nl
Beweeg je blij!opens in new window
Stichting De Friesland steunt het initiatief 'Beweeg je blij!' van het programma Nuchter over Gewicht. Ruim honderd kinderopvang- en gastouderlocaties in Fryslân ontvangen een Beweeg je Blij!- beweegpakket. Dit pakket bevat inspiratie voor medewerkers in de kinder- en gastouderopvang om kinderen op jonge leeftijd al tot extra beweging te stimuleren.
16
jun
2022
www.ggdfryslan.nl
Het Fries Venster Thuiswonende Ouderen staat onlineopens in new window
In het Venster zijn drie tegels opgenomen; Wie hebben zorg nodig? Welke zorg is nodig? En wie kunnen zorg en ondersteuning bieden? Aan het ontwerp van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is het afgelopen jaar vanuit DataFryslân deelgenomen door verschillende partijen. Deze bestonden uit ouderen en hun zelforganisaties, aanbieders van zorg en ondersteuning (zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties), financiers van zorg en ondersteuning (gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Zorgkantoor Friesland) en regionale kennisorganisaties (DataFryslân, het Fries Sociaal Planbureau en ROS Friesland).
25
mei
2022
www.rosfriesland.nl