Newsroom De Friesland Zorgverzekeraar

Nieuws

05
juli
2021
| 09:53 Europe/Amsterdam
Eind vorig jaar kondigde De Friesland de komst aan van een domeinoverstijgend loket. Inmiddels is
02
juli
2021
| 09:42 Europe/Amsterdam
De Friesland heeft in 20 verschillende gebieden in Friesland Happy Stones verstopt. Iedereen wordt
14
april
2021
| 09:33 Europe/Amsterdam
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs subsidie toegekend aan de
08
maart
2021
| 16:02 Europe/Amsterdam
Op 15 maart start de veerkracht challenge via de community ‘Blij in je brein’. Aan dit initiatief
22
december
2020
| 12:31 Europe/Amsterdam
Het afgelopen jaar deden 39 Friese basisscholen mee aan Schooljudo in verschillende gemeenten. Bij

Actueel

05
juli
2021
| 09:53 Europe/Amsterdam
Eind vorig jaar kondigde De Friesland de komst aan van een domeinoverstijgend loket. Inmiddels is een pilot gestart met vijf Friese gemeenten. De wijk- en gebiedsteams van deze gemeenten kunnen bij het loket terecht met vragen die op het snijvlak
Zorg voorbereid op vergaande scenario’s coronapandemieopens in new window
Mocht zich een kritieke situatie voordoen in de zorg door snel oplopende patiënten-aantallen, dan moet Nederland daarop voorbereid zijn. Daarom hebbende zorgsectoren gezamenlijk maximale voorbereidingen getroffen. In alle sectoren en regio’s zijn plannen gemaakt om ook in een uiterste noodsituatie, de zogenoemde fase-3, zo lang mogelijk de meest noodzakelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. het Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport heeft hierover een bericht op de site geplaatst.
24
mrt
2021
www.rijksoverheid.nl
Anders werken in de zorg in slotbijeenkomst Slimme Zorg Estafetteopens in new window
Tijdens de landelijke slotbijeenkomst van de Slimme Zorg Estafette op 4 maart 2021, vertelden Nils van de Reijt en Paulien van der Meulen over Anders Werken in de Zorg, het versneld opschalen van zorgtechnologie en onderzoek. Zij waren een van de vier organisaties (uit 221!) die iets vertelden over innovatieprogramma’s. De Slimme Zorg Estafette opende op maandag 15 februari het startschot in Noord Nederland voor een week vol interessante activiteiten over zorgtechnologie, innovaties en slimme zorg. Tijdens deze online bijeenkomst was onder meer Steven Hofenk, directeur De Friesland betrokken.
18
mrt
2021
anderswerkenindezorg.nl
Stadspoli Leeuwarden opent eigen siteopens in new window
De Stadspoli Leeuwarden heeft de deuren geopend. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor een eenmalig adviesconsult door een medisch specialist. Dit wordt een meekijkconsult genoemd. De medisch specialist adviseert de huisarts en hij of zij kan de patiënt verder behandelen of geruststellen. Of er volgt alsnog een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Bij een meekijkconsult blijft de huisarts hoofdbehandelaar, waardoor de kosten niet ten laste komen van het eigen risico. De stadspoli is een samenwerking tussen De Friesland, het MCL, huisartsen en VCL (maatschap van vrijgevestigde medisch specialisten). Meer informatie over de Stadspoli staat op hun website.
10
mrt
2021
www.stadspolileeuwarden.nl
MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans: thuismonitoring COVID-patiëntenopens in new window
Door de inzet van thuismonitoring en toediening van zuurstof in de thuissituatie kunnen de Friese ziekenhuizen MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans opgenomen COVID-patiënten eerder de kans geven om thuis te herstellen. In overleg met de huisartsen uit de regio maken de ziekenhuizen gebruik van een monitoringsysteem van VIVISOL. De nieuwe werkwijze is gestart op 1 maart 2021. Het gebruik van het monitoringsysteem wordt mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars, waaronder De Friesland.
09
mrt
2021
www.mcl.nl
De Friesland steunt zorgconcept Volledig Pakket Thuis Kwadrant Groep opens in new window
Om in te spelen op de toenemende zorg- en ondersteuningsbehoefte van mensen in de thuissituatie is KwadrantGroep gestart met het zorgconcept Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk. Mensen met een zorgbehoefte ontvangen met dit zorgconcept de zorg en ondersteuning die nodig is om op een vertrouwde manier langer thuis te blijven wonen. Het doel is om hiermee verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis uit te stellen of zelfs te voorkomen. De Friesland steunt het zorgconcept
28
dec
2020
www.kwadrantgroep.nl