Ameland,
21
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

Zorgcoalitie tekent intentieverklaring voor integrale zorg Ameland

Om ouderen zo lang mogelijk op Ameland te kunnen laten wonen, is op 20 juni een intentieverklaring getekend door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep. De zorgaanbieders en zorgfinanciers slaan de handen inéén om te komen tot toekomstbestendige zorg en integrale zorgfinanciering.

Voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mevr. Dr. M.J. Kaljouw onderstreepte het belang van dit initiatief door een werkbezoek te brengen aan het eiland. Zij was bij de ondertekening aanwezig.

Samenwerken voor toekomstbestendige zorg
Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep, eigenaar van woonzorgcentrum De Stelp, maakten al eerder bekend als één uitvoeringsorganisatie verder te willen gaan op Ameland om de zorg in de toekomst te blijven garanderen. Na het organiseren van integrale zorg, is integrale zorgfinanciering voor de zorgaanbieders een logische vervolgstap.

Een leven lang op Ameland
Om een volledig aanbod ouderenzorg op Ameland te behouden en de wens ‘een leven lang op Ameland’ mogelijk te maken, is een integraal aanbod van zorg en vereenvoudiging van regelgeving nodig. Vanuit het Nederlandse zorgstelsel komen ouderen onder meer in aanraking met de gemeente die Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoert (bijv. voor huishoudelijke hulp), met de zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert (bijv. voor thuiszorg) en met het Centrum Indicatiestelling Zorg die indicaties stelt voor de Wet Langdurige Zorg (bijv. voor verblijf in een zorginstelling).

Populatiebekostiging
De initiatiefnemers beogen om van drie financieringsbronnen naar één te gaan. De komende maanden zetten de partijen, samen met de NZa, de nodige stappen om de gewenste integrale bekostiging in de praktijk te brengen. Dit wordt ook wel populatiebekostiging genoemd. De eilandbewoners kunnen straks bij één loket de zorg regelen zonder belemmerende regelgeving van verschillende wetten. Ook wordt de registratielast voor zorgprofessionals verlicht door de verantwoording over de verleende zorg te vereenvoudigen.

Gestreefd wordt het experiment per 1 januari 2019 te starten. Het experiment is dan uniek in Nederland.

 

 

 

 

 

Vlnr: Bert van der Hoek, directeur De Friesland, burgemeester Albert de Hoop van Ameland, Jan Maarden Nuijens, voorzitter raad van bestuur KwadrantGroep, Klaas Kuilman, voorzitter raad van bestuur Het Friese Land.