21
december
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Alle Friese gemeenten bieden AV Frieso aan in 2017

Provinciale dekking in jubileumjaar gemeentepolis De Friesland

Alle Friese gemeenten bieden vanaf 1 januari de AV Frieso aan, een speciale verzekeringspolis voor mensen met een laag inkomen en een (hoge) zorgvraag. Heerenveen en Ameland bieden de polis volgend jaar opnieuw of voor het eerst aan. De AV Frieso (en haar voorloper) bestaat volgend jaar twintig jaar. 

De AV Frieso is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering. Deze laatste dekt – in tegenstelling tot de reguliere aanvullende verzekeringen - ook vergoedingen voor wettelijke eigen bijdragen en tandartscontroles.

Bij de AV Frieso betalen gemeenten een deel van de premie en de extra vergoedingen in de AV Frieso. Deze bijdragen kunnen per gemeente verschillen. De Friesland verstrekt kortingen op de polissen.

Voor mensen met smalle beurs
De AV Frieso is bedoeld voor mensen met een smalle beurs en een (grote) zorgvraag. Ze zijn met deze collectieve verzekering via de gemeente goed verzekerd en komen niet voor onverwachte uitgaven te staan zoals bij selectieve en goedkope budgetpolissen wel kan voorkomen.

‘’Het aanbieden van de AV Frieso past bij ons als maatschappelijk bewuste zorgverzekeraar. We zijn ruim tweehonderd jaar geleden ontstaan uit solidariteit met mensen die het minder goed hebben in onze maatschappij en die solidariteit willen we ook in de toekomst behouden. We willen zorg toegankelijk en dus ook betaalbaar houden voor iedereen’’, aldus bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland.

Voorkomen van schulden
De samenwerking van de gemeenten en De Friesland levert ook bij hun voordelen op omdat er ook aandacht is voor bijvoorbeeld het voorkomen van schulden, het ontsluiten van de bijzondere bijstand voor de inwoners en het tegengaan van wanbetaling van de verplichte basisverzekering.

De gemeente Leeuwarden was de eerste gemeente waarmee De Friesland in 1997 een collectieve verzekering afsloot voor minima. De samenwerking was toen uniek. Later boden ook andere Friese gemeenten de AV Frieso aan. Buiten Friesland doen Dronten en Texel dit ook.