Leeuwarden,
21
december
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Alle ziekenhuizen gecontracteerd

De Friesland is rond met alle Friese ziekenhuizen voor zorginkoop 2018. Verzekerden van De Friesland kunnen in alle ziekenhuizen in Nederland terecht. De contractonderhandelingen tussen De Friesland Zorgverzekeraar en de Friese ziekenhuizen zijn afgerond. Met alle vier ziekenhuizen in Friesland en met het UMCG in Groningen zijn contracten gesloten voor de zorginkoop in 2018. Ook bij alle andere ziekenhuizen in Nederland is zorg ingekocht en dus hebben verzekerden van De Friesland ruime keuze.

Ruime keuze voor een betaalbare premie
Bert van der Hoek, directievoorzitter De Friesland: “We willen alle verzekerden toegang geven tot kwalitatief goede zorg en die zorg ook betaalbaar houden. Daarom zijn we intensief met ziekenhuizen en medisch specialisten in gesprek geweest om samen te kijken hoe we de zorgkosten kunnen beheersen. We zijn blij dat we hier allemaal een bijdrage aan hebben geleverd. Zo dienen we met elkaar het maatschappelijk belang. Daarom heeft het dit jaar wat langer geduurd dan gedacht maar ik ben blij dat het tot een goed resultaat heeft geleid.”

Klant centraal en anders denken
We moeten met elkaar de klant centraal zetten en anders denken. De Friesland wil de zorg graag samen met zorgaanbieders betaalbaar te houden. “Kritisch zijn op de bedrijfskosten is voor alle organisaties in de zorg dan van groot belang. Bij ons dalen de interne kosten de komende jaren met 20%. Ook bij sommige ziekenhuizen in Nederland dalen de kosten fors, terwijl de tevredenheid van patiënten stijgt. We willen dit gedachtegoed graag samen met zorgaanbieders oppakken in Friesland. Hiervoor gaan we komend voorjaar in gesprek en werken dan toe naar meerjarenovereenkomsten. Ik heb al eerder gezegd: er is voldoende geld in de zorg, we moeten het alleen samen beter gaan besteden.”, aldus Bert van der Hoek. Naast de vier Friese ziekenhuizen is voor 2018 in Friesland ook zorg ingekocht bij de vele andere zorgaanbieders die medisch specialistische zorg leveren zoals Sionsberg Dokkum, Revalidatie Friesland en het Radiotherapeutisch Instituut Friesland.