Leeuwarden,
12
november
2019
|
10:03
Europe/Amsterdam

Basispremie De Friesland blijft gelijk

De Friesland zet opnieuw deel reserves in voor premie 2020

De premie voor de populairste basisverzekering van zorgverzekeraar De Friesland, de Alles Verzorgd Polis, blijft met een maandbedrag van € 125,45 in 2020 gelijk aan die van dit jaar. Ondanks de stijgende zorgkosten is dit onder meer mogelijk door de inzet van eigen reserves.

De kosten van de zorg blijven toenemen. Er zijn loonstijgingen in de zorg en we maken met elkaar meer gebruik van kostbare specialistische geneesmiddelen. Daarnaast heeft de overheid de dekking vanuit de basisverzekering uitgebreid.

Inzet reserves
Dat de premie bij De Friesland toch stabiel blijft in 2020 komt onder meer door het gebruik van eigen reserves. ‘’De Friesland zet al 5 jaar eigen vermogen in om premiestijgingen te dempen. Dit jaar gebruiken we hiervoor € 17 miljoen’’, legt Steven Hofenk, directeur De Friesland, uit. “Dit is op jaarbasis ongeveer € 36,- per premiebetalende verzekerde die we gebruiken om de premie voor onze klanten betaalbaar te houden”, vertelt hij.

Bij de berekening van de premie speelt ook de collectiviteitskorting een rol. De minister heeft wettelijk bepaald dat deze korting op basisverzekeringen nog maximaal 5 procent mag zijn, in plaats van maximaal 10 procent. ‘’Per saldo betaalt een deel van de klanten die nu collectief verzekerd is iets meer premie in 2020. De rest betaalt dezelfde premie als afgelopen jaar’’, licht Hofenk toe.

Preventie en innovatie belangrijk
De Friesland zet zich in om vitaliteit en preventie te bevorderen, omdat dit mede een belangrijk middel is om de zorgkostenstijging te beperken. Iedereen kan zelf ook een bijdrage leveren aan gezondheid en vitaliteit en op die manier de zorgpremie betaalbaar houden.

Steven Hofenk: “Daarnaast investeren we in zorginnovatie in onze regio. Bijvoorbeeld met de app voor gezondheidsvragen Dokter Appke, die breiden we volgend jaar uit met een proef met beeldbellen met een huisarts Daarnaast werken we samen met zorgaanbieders en andere partijen aan de ontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (persoonlijk elektronisch patiëntendossier) van het Noorden.”

Andere polissen
De premie van de online polis van De Friesland, de Zelf Bewust Polis, is verhoogd naar  € 110,50 per maand. De Vrije Keus Polis werd slechts beperkt afgesloten en wordt vanaf 1 januari 2020 niet meer aangeboden. Verzekerden die deze polis nu hebben, zijn daarover ingelicht en hebben een alternatief aangeboden gekregen.

Over De Friesland

De Friesland heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.