Leeuwarden,
12
mei
2022
|
15:50
Europe/Amsterdam

Concrete ambities in samenwerking Friese gemeenten en De Friesland

16 ambities op gebied van ouderen, preventie, GGZ en jeugd

Burger vs systeem

Donderdag 12 mei hebben alle 18 Friese gemeenten en De Friesland de Friese Samenwerkingsagenda ondertekend. De zorg in Nederland is opgedeeld in verschillende wetten en domeinen maar zo werkt het bij de burger niet. Die heeft een hulpvraag en wil passende ondersteuning of zorg ontvangen. Het maakt hem of haar niet uit wie verantwoordelijk is voor de oplossing en de financiering. 

Zorg en ondersteuning verbeteren voor alle Friezen
In de Friese Samenwerkingsagenda zijn concrete ambities opgenomen om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Deze ambities zijn gerelateerd aan de thema’s ouderen, preventie, GGZ en jeugd. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerken vanuit één team in de aanpak voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek in de wijk. Om het samenwerken in het voorkomen van schulden, het bieden van een domeinoverstijgend loket vanuit De Friesland wanneer het niet duidelijk is vanuit welke wet (Wmo, Zvw of Wlz) de zorg moet komen. En ook om ervoor te zorgen dat jongeren die achttien worden en geen recht meer hebben op jeugdzorg niet tussen wal en schip raken en nog steeds passende zorg blijven ontvangen.

Alle 18 Friese colleges hebben de samenwerkingsagenda vastgesteld
Eind 2021 is de agenda opgesteld met als doel het verder verbeteren van de huidige samenwerking en het realiseren van concrete ambities om de huidige en toekomstige zorg en ondersteuning beter te organiseren voor de Friese burger. Steven Hofenk, directeur De Friesland: “We werken al goed samen in Friesland maar het kan ook nog beter. De ambities die we hebben afgesproken helpen ons om nog meer over de domeinen heen te denken en het gewoon goed te regelen.”

Alle individuele Friese Colleges van Burgemeester en Wethouders hebben de Friese samenwerkingsagenda in het eerste kwartaal van dit jaar vastgesteld. Om de gezamenlijkheid te benadrukken is dit op 12 mei 2022 bestuurlijk ondertekend door De Friesland en de 18 Friese gemeenten. Boukje Tol, wethouder van de gemeente Waadhoeke en bestuurlijk trekker van de Friese Samenwerkingsagenda, namens de Friese gemeenten: “We hebben als gemeenten samen met zorgverzekeraars en zorgkantoren de taak om te voorkomen dat er zorg nodig is. Maar als er wel zorg nodig is om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek in te zetten. Mooi dat we dit nu met concrete ambities hebben vastgesteld.”

Neem voor vragen of meer informatie contact op met:
Judith Westerman, woordvoerder namens de VFG     
M: 06 43365207                                                                                 
email: jwesterman@vfg-fryslan.nl                                            

Of

Rob Propsma, woordvoerder De Friesland
M: 06 53792863
email: rob.propsma@defriesland.nl