Leeuwarden,
25
juni
2020
|
17:14
Europe/Amsterdam

De Friesland belde ruim 9500 oudere klanten

Speciale belactie De Friesland in coronatijd is gestopt

Ruim 9500 oudere en alleenwonende verzekerden van De Friesland zijn sinds 20 maart tot voor kort gebeld door medewerkers van de afdeling Klantcontacten (callcenter). Zij belden in de coronatijd met alleenwonende verzekerden die ouder waren dan 80 jaar voor een praatje en de vraag of de ouderen hulp nodig hadden.

De belactie was een initiatief van de medewerkers zelf. Normaalgesproken beantwoorden ze telefoontjes van klanten die vragen hebben over hun verzekering. Maar toen corona uitbrak, werd alles anders. De medewerkers van het callcenter werken net als hun andere collega’s van De Friesland thuis, maar door de corona-uitbraak was het minder druk met bellende verzekerden dan anders. Ze wilden daarom die tijd gebruiken om iets te betekenen voor alleenwonende ouderen die door de corona-uitbraak in isolement waren doordat ze geen bezoek kregen.

Een praatje maken
De medewerkers van de afdeling Klantcontacten kregen van De Friesland de gelegenheid om onder werktijd deze kwetsbare groep ouderen actief te benaderen. Om een praatje te maken, maar wie aangaf hulp nodig te hebben, werd in contact gebracht met bijvoorbeeld de vrijwilligers van maatschappelijke hulporganisatie stichting Sociaal Goud.

Band met ouderen
De meeste ouderen reageerden verrast en enthousiast. Ze vonden het fijn even een praatje te maken, maar de meesten gaven ook aan geen hulp nodig te hebben. Voor de bellende medewerkers was de actie dankbaar werk. Met sommige ouderen kregen ze een band. ‘’Ik heb nu wekelijks contact met een mevrouw en zij kijkt iedere keer weer uit naar mijn telefoontje. Dan kletsen we weer bij. Ze geeft aan dat ik haar zo een beetje door deze moeilijke periode heen help. Als ik dat voor iemand kan betekenen, dan heeft dat veel waarde, vind ik.’’

Waardevolle actie
De belactie bleek voor de medewerkers van De Friesland ook zeer waardevol. ‘’De gesprekken hebben mij geholpen mijn eigen leven in de coronatijd in perspectief te zetten. Want ja, het is een rare tijd, maar wat hebben we het dan eigenlijk nog goed. Daar ben ik enorm dankbaar voor.’’

De belactie is inmiddels gestopt. Vanwege de positieve reacties overweegt De Friesland de belactie op een ander moment te herhalen.

 

Over De Friesland

De Friesland heeft zo'n 558.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.