Leeuwarden,
27
maart
2020
|
13:28
Europe/Amsterdam

De Friesland belt met oudere klanten in isolement

Belactie om ouderen te ondersteunen in corona-crisis

Achttien medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) van zorgverzekeraar De Friesland bellen alleenstaande oudere klanten om een praatje te maken of te vragen of ze hulp nodig hebben nu ze thuis moeten blijven vanwege het coronavirus. De telefoontjes worden erg op prijs gesteld.

Het initiatief om dit te doen komt uit het KCC zelf. ‘’Veel mensen dreigen in een sociaal isolement te komen. Door even te bellen kunnen ze, als ze dat willen, even een praatje maken’’, vertelt klantadviseur Frederike Draaisma van De Friesland. Het gaat om een groep van zo’n zesduizend Friese alleenstaande 80-plussers. ‘’Eerst belden we ook met iets jongere ouderen, maar zij gaven aan geen hulp nodig te hebben omdat ze zelf vitaal genoeg waren’’, vertelt Draaisma.

Zorgen over familie
‘’We vragen eerst hoe het gaat. De klanten vertellen dan vaak over hoe de uitbraak hun leven heeft beïnvloed. Dat hun zoon alleen voor het raam een praatje kan komen maken of dat ze zich zorgen maken over een kleinzoon die nog in het buitenland is.’’ Het belteam van De Friesland vraagt ook of er behoefte is aan ondersteuning. ‘’Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of bij het uitlaten van de hond.’’

De Friesland verbindt
De mensen die hulp nodig hebben, worden door de medewerkers van De Friesland in contact gebracht met Stichting Sociaal Goud (www.sociaalgoud.nl) of het platform www.leeuwardenhelpt.nl. ‘’Wij zijn de verbinder.’’ De Friesland heeft de medewerkers van het klantcontactcentrum juist nu extra ruimte en tijd gegeven om de belactie te houden.

Community Doe je mee?
De anbi-stichting van De Friesland, Stichting De Friesland, ondersteunt financieel de Stichting Sociaal Goud. Ook de community www.doejemee.nl van De Friesland ondersteunt de Friese mienskip met adviezen over vitaliteit in deze moeilijke tijd.

Over De Friesland

De Friesland heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.