26
november
2021
|
09:09
Europe/Amsterdam

De Friesland investeerde afgelopen 20 jaar fors in zorgvernieuwing

Zo’n 150 innovaties gesteund met 6 miljoen euro uit de ziekenfondsreserves

Zorgverzekeraar De Friesland heeft de afgelopen twintig jaar zo’n 6 miljoen euro besteed aan zorgvernieuwende projecten. Dit bedrag is afkomstig uit de toenmalige reserves van het vrijwillige ziekenfonds. Over de besteding van dit geld zijn destijds speciale afspraken gemaakt om het te behouden voor de zorg.

Samen met de andere voormalige ziekenfondsen is een afsluitende rapportage ‘Lijnen naar de Toekomst’ gemaakt. Hierin worden namens De Friesland drie projecten uitgelicht:

  • School als werkplaats
  • Netwerk dementie Friesland
  • Sport op basisscholen

De voorbeelden geven een mooi beeld van de inzet op het gebied van preventie, eigen regie, ketenzorg, en samenwerking van zorg en sociaal domein. Alle drie ook projecten die nog steeds van betekenis zijn.

Veel meer innovatieprojecten
In totaal zijn in twintig jaar zo’n 150 projecten met de voormalige ziekenfondsreserves en het rendement daarop ge(co)financierd. Ze hebben grote waarde en impact gehad voor patiënten en burgers en voor de innovatie in de zorg. Met Stichting De Friesland investeert De Friesland nog steeds in vernieuwingen in de zorg.

Historie
De vrijwillige ziekenfondsverzekering was tot 1984 een verzekering voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en ambtenaren met een inkomen onder een vastgesteld maximum. Ook voormalig verplicht ziekenfondsverzekerden kwamen voor de vrijwillige verzekering in aanmerking zodra ze met pensioen gingen. Bij de invoering van de Wet op de Toegang Zorgverzekeringen (WTZ) in 1986 verdween de vrijwillige ziekenfondsverzekering.

Veel ziekenfondsen hadden de reserves al in aparte rechtspersonen ondergebracht. In 1999 richtten ze de Stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Verzekerden Ziekenfonds) op om van daaruit de reserves aan te wenden ten gunste van innovaties in de zorg. De betrokken zorgverzekeraars maakten hierbij een gezamenlijke afspraak over de besteding van deze reserves in twintig jaar tijd. Die periode is nu afgerond.