23
juni
2020
|
10:05
Europe/Amsterdam

De Friesland presenteert regiobeeld zorg in Friesland

Feiten en cijfers in beeld maar ook knelpunten en kansen

De Friesland is als grootste zorgverzekeraar in Friesland gevraagd om het regiobeeld voor de zorg in Friesland op te stellen. In dit regiobeeld staan gegevens over de gezondheid, de zorg en de toekomstverwachting in Friesland. Die verschilt op een aantal punten met andere provincies.
Inmiddels staat de eerste versie op de site van De Friesland en daarmee is de eerste fase afgerond. De tweede fase is vandaag gestart met de uitnodiging aan alle relevante partijen in Friesland om dit regiobeeld, de kansen en knelpunten aan te vullen en/of uit te breiden.

Regionale samenwerking in innovaties en veranderingen
Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Dit regiobeeld staat vol met data over de sociale- en gezondheidssituatie van Friesland nu en in de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat die ons gaan helpen het antwoord te vinden op de vraag welke veranderingen in de zorg in Friesland nodig zijn. En hoe we daarbij nog meer technologische innovaties kunnen inzetten. Het is een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking. Ik nodig alle relevante partijen uit om mee te denken, zodat we in het najaar van 2020 een definitief regiobeeld kunnen presenteren.”

Het regiobeeld is geen doel op zich. Het is een middel om inzicht te krijgen waar we nu staan en waar actie nodig is om de zorg en ondersteuning in Friesland kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. “Aan ons samen de taak om het aanbod van zorg en ondersteuning aan te laten sluiten op de (toekomstige) behoeftes van alle Friezen. Dat doen we met elkaar in de derde en laatste fase”, aldus Steven Hofenk.

Een aantal verschillen tussen Friesland en de rest van Nederland:

  • Friesland is 10% sterker vergrijsd dan landelijk en vergrijst 7% sneller. De bevolking krimpt licht
  • In Friesland is minder risico op een matige of ernstige depressie dan landelijk
  • De totale zorgkosten in Friesland zijn hoger dan landelijk; Friezen maken wat minder ziekenhuiskosten en wat meer eerstelijnszorg kosten
  • Het aandeel rokers, mensen met obesitas en mensen die onvoldoende bewegen is bovengemiddeld in Noord Friesland en onder gemiddeld in Zuid Friesland
  • Friezen hebben gemiddeld een lager inkomen en opleiding maar vóelen zich langer gezond en ervaren vaker voldoende autonomie
  • Jong-volwassenen (20-35 jaar) hebben een hogere totale zorgvraag dan verwacht, vooral in GGZ en huisartsenzorg, maar ook voor ziekenhuiszorg

Een paar belangrijke knelpunten:

  • Arbeidsmarktproblematiek lijkt een groter probleem te worden in Friesland. Ook in ziekenhuizen wordt een arbeidstekort verwacht onder meerdere specialismen.
  • De huisartsenzorg staat onder druk door de stijgende zorgvraag, de stijgende complexiteit van de zorgvraag en de afnemende huisartsencapaciteit.

Download hier de eerste versie van regiobeeld Friesland [pdf]