05
juli
2021
|
09:53
Europe/Amsterdam

De Friesland start domeinoverstijgend loket

Pilot samen met 5 Friese gemeenten

Eind vorig jaar kondigde De Friesland de komst aan van een domeinoverstijgend loket. Inmiddels is een pilot gestart met vijf Friese gemeenten. De wijk- en gebiedsteams van deze gemeenten kunnen bij het loket terecht met vragen die op het snijvlak liggen van de verschillende zorgwetten.
Medewerkers van dit loket helpen als niet duidelijk is vanuit welke wet de zorg of ondersteuning het beste geboden kan worden. Of hoe een passende oplossing kan worden gevonden voor een burger die tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit alles zodat iemand zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Korte lijnen erg belangrijk
Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Uit ervaring weten we dat het goed werkt om korte lijnen te hebben tussen de wijk- en gebiedsteams en De Friesland. Vaak kan dan een passende oplossing gevonden worden binnen de bestaande kaders en regelgeving. Met elkaar meedenken en kennis uitwisselen over de verschillende domeinen is hierbij erg belangrijk. Die korte lijnen creëren we met dit loket.”

Het welzijn van de burger staat voorop
De samenwerking met de pilotgemeenten Leeuwarden, Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling verloopt goed. Sinds de start worden dagelijks casussen behandeld en vindt er onderling afstemming plaats tussen de uitvoerders van de zorgwetten. “Het is fijn om te kunnen overleggen met mensen die hier verstand van hebben én het welzijn van de burger voorop stellen. Ik geloof er in dat als we elkaar steeds beter gaan vinden, we écht een verschil kunnen maken voor de burger.”, aldus Iris Land, sociaal werker van Amaryllis sociaal wijkteam Noord in Leeuwarden.

Nu ervaring opdoen en dan verder uitbreiden
De bedoeling is om de komende maanden ervaring op te doen en in de periode na de zomer tot eind dit jaar de dienstverlening beschikbaar te stellen voor alle Friese gemeenten. In de fase daarna gaat het loket open voor zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen en als het goed blijft gaan vervolgens ook voor de Friese burger. Steven Hofenk: “De burger is niet opgedeeld in verschillende wetten of domeinen, het systeem wel. Daarom is het belangrijk om domeinoverstijgend te werken. Bijvoorbeeld wanneer iemand eerst zorg ontving vanuit de Jeugdwet, maar vanaf zijn 18e onder de Zorgverzekeringswet valt. We willen hiermee voorkomen dat problematiek verergert met alle gevolgen van dien.”