16
november
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Door inzet reserves blijft premiestijging De Friesland beperkt

De Friesland Zorgverzekeraar zet weer een groot deel van zijn reserves in voor de premie van de basiszorgverzekering. Bijna 60 miljoen euro van het eigen vermogen gaat op deze wijze terug naar de klant. Deze inzet van de reserves houdt de stijging van de premies voor 2017 beperkt. De premie voor de meest populaire Alles Verzorgd Polis stijgt met 7,9 procent.

De zorgkosten van de basisverzekering stijgen onder meer door nieuwe en dure medicijnen. Daarnaast heeft de rijksoverheid bepaald dat het basispakket met ingang van volgend jaar wordt uitgebreid met onder andere plastische chirurgie met medische noodzaak (bijvoorbeeld ooglidcorrecties en besnijdenis).

Beperkte stijging
Vorig jaar zette De Friesland in totaal bijna 83 miljoen euro in als premiedemping voor 2016, voor 2015 bedroeg de inzet bijna 45 miljoen. ‘’Ook dit jaar geven we dus een fors deel van onze reserves terug aan onze klanten en beperken zo de premiestijging voor onze klanten’’, aldus bestuursvoorzitter Bert van der Hoek.

Betaalbare premie
‘’Er komt wel een einde aan de mogelijkheid onze reserves in te zetten. De kosten van de zorg zijn namelijk hoger dan het totaal aan premies dat wij nu innen. Dit gat moet niet te groot worden, want we willen ook op termijn graag een stabiele en betaalbare premie voor onze klanten. Daarbij moeten we allemaal onze rol nemen en kritisch blijven op zinnige en zuinige zorg.’’ De Friesland zet zich de komende jaren in voor meer preventie en vitaliteit. ‘’Dit doen we niet alleen omdat we iedereen, van jong tot oud en van gezond tot ziek, een vitaal leven gunnen. Het kan op termijn ook helpen om de zorgkosten beter te beheersen en uiteindelijk daarmee ook de premie betaalbaar te houden’’, aldus Van der Hoek.

De nieuwe premies zijn:

  2016 2017
Alles Verzorgd Polis   € 106,50 per maand € 114,95 per maand
Vrije Keus Polis  € 111,50 per maand   € 120,50 per maand
Zelf Bewust Polis € 91,75 per maand   € 99,95 per maand

De premies voor de aanvullende verzekeringen en de tandverzekeringen stijgen volgend jaar met zo’n 7 tot 10 procent.