Leeuwarden,
16
april
2019
|
09:58
Europe/Amsterdam

Gecombineerde leefstijlinterventie in heel Friesland

De Friesland contracteert drie zorgpartijen voor ‘vergoede’ preventie

Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar met overgewicht en een gezondheidsrisico kunnen nu via de basisverzekering in de gehele provincie meedoen aan de zogeheten Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De Friesland heeft drie gecertificeerde aanbieders in Friesland hiervoor gecontracteerd.

In Friesland gaan Ketenzorg Friesland in Heerenveen, zorggroep Catena in Drachten en de Friese Coöperatie Fysiotherapie samen de drie leefstijlinterventies actief aanbieden. Vanaf 1 mei starten de eerste groepen. De gecontracteerde partijen trekken samen op en verwijzen naar elkaar door als dat nodig is. Door deze samenwerking wordt de GLI in 2019 in de gehele provincie beschikbaar.

Voldoen aan criteria
Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. Naast overgewicht moet er sprake zijn van nog een ander gezondheidsrisico zoals een chronische ziekte en/of een hoge bloeddruk. De huisarts bepaalt tijdens een consult of de patiënt voldoet aan de door de overheid vastgestelde criteria en of de patiënt gemotiveerd is om het twee jaar durend GLI-programma te doorlopen.

Verwijzing door huisarts
De huisarts verwijst in dat geval de patiënt door naar de aanbieders van de GLI. De leefstijlcoaches doen vervolgens nog een intakegesprek om er zeker van te zijn dat de deelnemer zich er bewust van is dat de GLI niet vrijblijvend is en dat er actieve inspanning van hem of haar wordt gevraagd.

Nadruk op gewichtsverlies
Het RIVM heeft de drie gecertificeerde programma’s getoetst op effectiviteit. In het eerste jaar van het GLI-programma ligt de nadruk op gewichtsverlies en het aanleren van een gezondere leefstijl door een combinatie van gezonde voeding, meer beweging en mentale coaching. In veel gevallen kan het gewichtsverlies leiden tot het minderen van of het helemaal stoppen met medicatie. Het tweede jaar is vooral bedoeld ter ondersteuning om de nieuwe leefstijl te kunnen behouden.

Vergoed vanuit de basisverzekering
De GLI wordt sinds 1 januari vanuit de basisverzekering vergoed. Deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen. Het is de eerste vorm van preventie die in de basisverzekering zit. De GLI is een van de maatregelen die volgt uit het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 onder aanvoering van de rijksoverheid is gesloten.

Friesland is een van de eerste provincies waar de GLI in de gehele provincie wordt aangeboden. Er waren tot de introductie van de GLI in het basispakket nog onvoldoende geregistreerde leefstijlcoaches, daarom heeft het even geduurd voordat de GLI voor Friesland beschikbaar was.

Friese variant
De Friesland gaat samen met de zorgaanbieders, GGD Fryslân en de Friese gemeenten de GLI doorontwikkelen naar een Friese variant van de GLI. ‘’We willen bijvoorbeeld de leefstijlinterventie ook koppelen aan de gezondheidsinitiatieven in wijken en dorpen’’, aldus manager zorginkoop Paul Offringa. ‘’Zo kunnen we een verschil maken. Het verliezen van overgewicht heeft gevolgen voor de gezondheid en welzijn van de mensen.’’

Daarnaast is De Friesland samen met GGD Fryslân en Friese gemeenten binnen het programma Vitale Regio bezig met een pilot op het gebied van leefstijlinterventie in Tytsjerksteradiel.

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.