19
maart
2019
|
10:46
Europe/Amsterdam

Gemeente Leeuwarden en De Friesland bundelen krachten

Convenant samenwerking De Friesland Zorgverzekeraar en de Gemeente Leeuwarden

De Friesland en de gemeente Leeuwarden gaan zich samen inzetten voor een vitale samenleving. Met de ondertekening van een nieuw convenant door Steven Hofenk, directeur De Friesland en Herwil van Gelder, wethouder gemeente Leeuwarden, zijn er afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar.

Vitaal Leeuwarden
De Friesland en de gemeente Leeuwarden werken nu al veel samen op het gebied van zorg en samenleving. In 2013 sloten ze voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst. Met dit nieuwe convenant bekrachtigen de partijen de samenwerkingsrelatie en zetten de partijen zich gezamenlijk in voor een vitaal Leeuwarden.

Wethouder Herwil van Gelder: ‘’Ik ben verheugd dat we de samenwerking voortzetten. We hebben al laten zien dat door gezamenlijke inspanning we dingen voor elkaar krijgen. Zo vestigt een nieuwe huisartsenpraktijk zich begin april in Leeuwarden en is het acute huisartsentekort opgelost. Daarnaast hebben wij de Praktijk Ondersteuner Huisarts jeugd een extra zet kunnen geven. Door afspraken met de ziekenhuizen is terugkeer naar huis gemakkelijker.’’

Gezamenlijk optrekken
Steven Hofenk is blij dat de samenwerking wordt voortgezet en is uitgebreid. ‘’De zorg verandert in een snel tempo. Gezamenlijk optrekken is vereist om het zorgaanbod voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden nu en in de toekomst goed te regelen. Dit kan via het Zorgkantoor Friesland als uitvoerder van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), De Friesland de zorgverzekeringswet (ZVW). En ook via de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die door de gemeenten worden uitgevoerd. We willen knelpunten tussen deze verschillende wetten signaleren en oplossen. ’’De Friesland heeft van oudsher korte lijnen met de Friese gemeenten en investeert daar nog meer in. Zo heeft de zorgverzekeraar sinds kort zogeheten regiomanagers, die de contacten met de gemeenten gaan verstevigen.

Meer preventie
In het nieuwe convenant staan onder andere afspraken over het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente, meer preventie (bijvoorbeeld Leeuwarden Rookvrije Gemeente), het versterken van de basiszorg in de wijken en dorpen en het toepassen van e-health daarbij, het bevorderen van de samenwerking van de wijkteams met huisartsen en wijkverpleging. De gemeente en De Friesland willen samen leefstijlinterventies doen door middel van vroegsignalering: het tijdig hulp bieden aan mensen bij wie de gezondheid lijkt af te nemen om te voorkomen dat ze ziek worden.

De komende twee jaren ligt de focus van de samenwerking tussen Leeuwarden en De Friesland met name op het op peil houden van huisartsenzorg in de gemeente, wetende dat de stad doorgroeit en een aantal huisartsen de komende jaren stopt. Ook het voorkomen van schulden blijft hoog op de agenda staan.