Leeuwarden,
08
juli
2019
|
09:51
Europe/Amsterdam

GGZ Friesland en De Friesland gaan naar horizontaal toezicht

Intentieverklaring getekend

Op donderdag 4 juli 2019 is de ‘intentieverklaring Horizontaal Toezicht’ door GGZ Friesland en De Friesland getekend. Ronald Bruins, financieel directeur GGZ Friesland: ‘We zijn erg blij dat deze intentieverklaring vandaag is getekend. Het staat symbool voor een vorm van samenwerking die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen.’ Steven Hofenk, directeur De Friesland: ‘GGZ Friesland is in het Noorden één van de eerste GGZ-instelling die horizontaal toezicht gaat invoeren. Het klinkt misschien als een administratieve handeling, maar onze verzekerden hebben hier baat bij’. 

Beide organisaties doen het voor de patiënt. GGZ Friesland en De Friesland krijgen met deze nieuwe manier van samenwerken sneller zekerheid over de juistheid van declaraties en minder administratieve lasten. Patiënten krijgen hierdoor sneller inzicht in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico. Daarnaast ontstaat er door dit vertrouwen meer ruimte om het gesprek te voeren over de kwaliteit van zorg, mogelijkheden van ontwikkelen van nieuwe en innovatieve diensten, de ontwikkelingen in het zorglandschap en wat beide partijen er aan kunnen doen om de beste zorg te blijven leveren voor de inwoners van Friesland.

Om horizontaal toezicht uit te kunnen voeren is er door GGZ Friesland afgelopen jaren hard gewerkt aan een goede basis voor een correcte registratie. De organisaties zetten zich nu beide in voor het zorgvuldig naleven van de wet- en regelgeving, het terug dringen van administratieve lasten, een gezamenlijke risicoanalyse en een goede wijze van verantwoording. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de compliance in plaats van de tot nu toe opgelegde controles achteraf waar veel tijd en bureaucratie mee is gemoeid.

Op de foto staan van linksboven naar rechtsonder: Erwin de Haan en Rieks Swarte, beide zijn expert wet- en regelgeving en financiering zorg GGZ Friesland, Ronald Bruins, financieel directeur GGZ Friesland en Steven Hofenk, directeur de Friesland. 

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.