Leeuwarden,
26
april
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

Hulp op maat voor Leeuwarder gezinnen

Stichting De Friesland en Gemeente Leeuwarden investeren samen in innovatie

Tientallen huishoudens in Leeuwarden krijgen hulp op maat via het project Citydeal Inclusieve stad. Stichting De Friesland en de gemeente Leeuwarden investeren gezamenlijk 200.000 euro om hulp te bieden aan deze gezinnen. Het gaat om mensen die meerdere problemen hebben en die vastlopen binnen de bestaande regels, routes en structuren. Door individueel maatwerk worden mensen met een complexe hulpvraag beter geholpen, zodat zij sneller en beter kunnen meedoen in de maatschappij.

Gemeente Leeuwarden is al geruime tijd betrokken bij de Citydeal Inclusieve stad, waar landelijk zeven andere gemeenten en vier ministeries bij betrokken zijn. Oorspronkelijk werd het innovatieve project in Leeuwarden uitsluitend uitgevoerd in de wijk Oud-Oost, maar wordt nu opgeschaald naar de gehele stad voor in totaal 100 huishoudens. Het project samen met Stichting De Friesland duurt een jaar.

Maatwerk
Wethouder Herwil van Gelder: “Bewoners hebben soms ondersteuning nodig die niet past in de reguliere procedures, maar die hen wel aantoonbaar vooruit helpt. Bijvoorbeeld iemand helpen met een auto zodat hij of zij die baan toch kan aannemen en zijn schulden kan aflossen. Of iemand die in de bijstand zit en een behandeling elders nodig heeft, maar het vervoer ernaar toe niet kan betalen. Ook die kunnen we helpen zodat verdere zorgkosten voorkomen worden en de kwaliteit van leven wordt verhoogd. We stellen de mens centraal en bekijken op welke wijze we het beste kunnen helpen. Het systeem van regels en regelingen moet daar ondergeschikt aan zijn. Wij zetten ons dus in voor maatwerk.’’

Knelpunten oplossen
Medewerkers van de gemeente en De Friesland Zorgverzekeraar werken samen om eventuele knelpunten op te lossen. Zo kijken zij bijvoorbeeld of er sprake is van achterstanden in de premiebetaling. Dat kan een indicatie zijn dat iemand ook andere financiële problemen heeft. Hoe sneller deze zijn gesignaleerd, hoe groter de kans dat met een beetje extra hulp erger wordt voorkomen.

Effecten gemonitord
Een oplossing kan onconventioneel zijn, zolang ze maar werkt. Dat laatste wordt gemonitord. Uit eerdere effectrapportages van de Citydeal is gebleken dat de verbeterde ondersteuning ook financiële resultaten oplevert. Per deelnemend huishouden is een gemiddelde besparing gerealiseerd van 8.200 euro. En de betrokken persoon heeft weer een perspectief op werk, financiële draagkracht of verbetering van de gezondheid.

Anbi-stichting financiert mee
Stichting De Friesland, die het project mee financiert, is de anbi-stichting van De Friesland Zorgverzekeraar. De stichting investeert in zorginnovaties en projecten in de zorg en die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Bestuurder Steven Hofenk van Stichting De Friesland: “De Citydeal Inclusieve stad spreekt mij enorm aan. Door niet het systeem, maar de mens en de hulpvraag centraal te stellen, komen we samen tot snellere en betere oplossingen. Daarmee besparen we ook nog eens op zorgkosten. Met het doorvoeren van dergelijke innovaties zijn alle betrokken partijen gebaat, de betrokken mensen voorop.”

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.