22
september
2020
|
13:12
Europe/Amsterdam

Minder verwijzingen naar ziekenhuis door digitaal meedenkconsult

Patiënt hoeft geen eigen risico te betalen

Huisartsen en medisch specialisten van het Medisch Centrum Leeuwarden gaan intensiever samenwerken. Dit gebeurt door middel van zogenaamde ‘digitale meedenkconsulten’ die ontwikkeld zijn in samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland. Het advies van de medisch specialist aan de huisarts kost de patiënt geen eigen risico.

Huisartsen kunnen vanaf deze maand makkelijk en laagdrempelig een behandeladvies krijgen van een medisch specialist in het MCL. Zo blijven veel patiënten onder behandeling bij de huisarts en worden verwijzingen naar het ziekenhuis voor een deel voorkomen. De patiënt krijgt hierdoor uitstekende zorg door de eigen huisarts dicht bij huis.

Stroomversnelling
‘‘We zochten al langere tijd naar een manier om de praktische samenwerking te verbeteren,’’ zegt Frederik Heeres, huisarts in Franeker en bestuurslid van huisartsencoöperatie CoLeo. ‘‘De corona-crisis, met oplopende wachttijden en beperkte capaciteit op de poliklinieken, heeft voor een stroomversnelling gezorgd.’’

‘‘Tot nu toe belden we bij twijfel over een diagnose of behandeling de dienstdoende specialist voor kort telefonisch overleg of verwezen we naar het ziekenhuis. Voordeel van de nieuwe werkwijze, is dat de specialist alle relevante informatie op een rustig moment kan doornemen en dat je als huisarts ook een gedegen schriftelijk advies terug ontvangt. Hierdoor voorkomen we verwijzingen en daarmee lange wachttijden in het ziekenhuis. En we houden de kosten in de zorg binnen de perken. Dit sluit aan bij de landelijke beweging ’De Juiste zorg op de juiste plek’”.

Internist Froukje Ubels, medisch specialist in het MCL en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden: ‘‘De meedenkconsulten bieden niet alleen voordelen voor de patiënt maar ook voor de betrokken dokters. In veel gevallen is een verwijzing naar het ziekenhuis niet nodig, terwijl de medisch specialist wél meedenkt. Daardoor maak je beter gebruik van de beschikbare capaciteit in het ziekenhuis met behoud van kwaliteit van de zorg.’’

MijnMCL
‘‘In tegenstelling tot telefonisch overleg op allerlei momenten tussendoor, is het digitale consult goed in te plannen in een spreekuur en kan er ook op korte termijn een antwoord worden gegeven. Door gebruik te maken van het elektronisch patiëntendossier is dit inzichtelijk voor de patiënt (via MijnMCL), maar ook eventueel op een later moment van een behandeling. Voor ons als medisch specialisten in het ziekenhuis is dit allemaal winst.’’

Steun van De Friesland
Steven Hofenk, directeur De Friesland: ‘‘Het is een prachtig voorbeeld hoe zorg tegelijkertijd doelmatiger én beter kan worden gemaakt. De Friesland ondersteunt het initiatief van harte en heeft meegedacht over hoe we dit samen mogelijk kunnen maken.’’