15
augustus
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Opnieuw meerjarenakkoord GGZ Friesland en De Friesland

Nadruk ligt op herstel van ggz-patiƫnten

 

 

 

 

De vier betrokken partijen ondertekenen het meerjarenakkoord voor de periode 2017-2019: Bert van der Hoek (De Friesland), Dick Schuil (Centrale Cliëntenraad GGZ Friesland), Theda Heys (Familieraad GGZ Friesland) en Adriaan Jansen (Bestuursvoorzitter GGZ Friesland). Foto: Stefan van den Driest. 

GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar geven de al bestaande samenwerking een vervolg. Bestuurders van beide partijen ondertekenden een nieuw meerjarenakkoord voor de periode 2017-2019, dat meer de nadruk legt op de versterking van de positie van de cliënt.

Thema’s akkoord 2017
Het nieuwe akkoord volgt op dat van 2014. Destijds was het doel voornamelijk ambulantisering en inzet van beide partijen voor de invulling van de nieuwe basis ggz. De doelen die hierin zijn gesteld zijn bijna allemaal verwezenlijkt.

In het nieuwe akkoord is de herstelvisie leidend. Dit houdt in dat de behandeling gericht is op de mogelijkheden van de patiënt om goed te functioneren; ook als volledig herstel niet mogelijk is. Daarnaast nemen innovatie (zoals het inzetten van e-Health)en vermindering van administratieve lasten een belangrijke plaats in.

Vroegtijdig signaleren klachten
Verder wordt de nadruk gelegd op de maatschappelijke betekenis van de ggz. Voorbeelden daarvan zijn het vroegtijdig signaleren van psychische klachten, de aansluiting van de financiering van de zorg voor patiënten onder en boven de achttien jaar (transitiepsychiatrie), goede afstemming met politie en gemeente over mensen met verward gedrag en de opvang van deze groep mensen.

Samenwerking is het sleutelwoord, zegt Adriaan Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. ,,Het akkoord bevestigt nog maar eens de enorme betrokkenheid onderling; GGZ Friesland en De Friesland zijn partners met een overstijgend belang. Samen gaan we voor een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige ggz, nu en in de toekomst.”

Directievoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar benadrukt het belang van samenwerking tussen GGZ en gemeenten. ,,Vermindering van klinische capaciteit en ambulantisering is een goede zaak, maar vereist wel verankering in de maatschappij. Meer kansen voor kwetsbare burgers om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om betaald of onbetaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. In ieder geval naar vermogen mee kunnen doen.’’

Patiënten en familie
Doel van het nieuwe strategisch meerjarenakkoord is samen op te trekken en via kwaliteitsbewaking, innovatie en onderzoek de best mogelijke zorg voor patiënten te bieden. De Centrale Cliëntenraad en de Familieraad zijn nadrukkelijk bij de totstandkoming van het nieuwe akkoord betrokken geweest. Ook zij hebben dat ondertekend. Over de uitvoering en voortgang van de in het akkoord opgenomen zaken houden de partijen uiteraard contact.