Leeuwarden,
08
mei
2019
|
17:00
Europe/Amsterdam

Overeenstemming LHV, InEen en De Friesland over indexering tarieven

LHV, InEen en De Friesland hebben overeenstemming bereikt over de indexering van een aantal tarieven zoals afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. Dankzij deze afspraken komt er een einde aan een verschil van inzicht over de uitleg van de bepalingen in het Hoofdlijnenakkoord.

Afspraken 2019
Door deze afspraken indexeert De Friesland bepaalde huisartsentarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. De Friesland hanteert daarbij de prijsindexatie van 4% in lijn met de NZa-beleidsregel. Dit betreft de indexatie van de volgende prestaties en verrichtingen:

  • Segment 1: medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik
  • Segment 3: resultaatbeloning service en bereikbaarheid, resultaatbeloning stimulering huisartsenzorg in krimpregio's, resultaat beloning overig zorg voor kwetsbare ouderen/groepen, resultaatbeloning overig praktijkaccreditatie, resultaatbeloning overig FTO/DTO, resultaatbeloning overig Step 2 specialistische verrichtingen, resultaat beloning overig Step 2 therapeutische injecties.
  • Buiten segmenten: een deel van de M&I-verrichtingen.

De overige tarieven in Segment 1 en 3 waren al door De Friesland verhoogd.

Paul Offringa, manager Zorginkoop bij De Friesland, is tevreden met de uitkomsten van de gesprekken: “We hebben de afgelopen periode goede gesprekken gehad met de LHV, InEen en de huisartsen over onze tariefstelling voor 2019. Niet bij al onze tarieven was de opbouw voldoende transparant. Dat is niet de bedoeling geweest. In het belang van onze verzekerden zijn we met de LHV, InEen en de huisartsen nu tot goede afspraken komen.”

Afspraken 2020
De Friesland is in gesprek met zorgprofessionals en brancheorganisaties over de verdere invulling van het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022. Op basis daarvan bepaalt De Friesland de concrete invulling voor volgend jaar. De gesprekken gaan over een aantal onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord: ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’.

De huisartsenpraktijken worden nog nader geïnformeerd over de administratieve verwerking van deze aanvullende indexering.