26
oktober
2020
|
11:03
Europe/Amsterdam

PGO Netwerk Noord gaat van start

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kent 4 miljoen euro subsidie toe

Het PGO Netwerk Noord, een consortium van bijna veertig bedrijven en zorginstellingen in het noorden van Nederland, krijgt een belangrijke impuls door een subsidie van 4 miljoen euro. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte dit tijdens de officiële start van het programma vandaag bekend. Het bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Eigen gezondheidsgegevens beheren
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waarin burgers hun eigen gezondheidsgegevens beheren. Ze halen zorgdata op bij hun zorgverleners en bepalen zelf met wie ze deze informatie delen. De privacy is geborgd want alle partijen moeten voldoen aan de landelijke MedMij-standaarden en -afspraken (www.medmij.nl).Als gebruiker kies je je eigen PGO. Door daar allerlei applicaties of gezondheidsprogramma’s aan te koppelen, volg en beïnvloed je je gezondheid. Bijvoorbeeld via wearables die de bloeddruk of hartslag meten, een app die longaanvallen kan voorspellen of een programma dat helpt om op gewicht te blijven. PGO Netwerk Noord heeft als doel om als een vliegwiel voor zorginnovatie te fungeren. Patiënten vertegenwoordigers en Zorgbelang denken nadrukkelijk mee in het programma.

Kansen voor bedrijfsleven en zorg
De gezamenlijke investering van de partners van het programma PGO Netwerk Noord is zo’n 10 miljoen euro. Deze investering loopt over meerdere jaren, waarvan nu met de steun van het SNN 40 procent wordt gesubsidieerd. PGO Netwerk Noord levert een veelheid aan kansen voor zowel het bedrijfsleven als de zorg.Wim Hodes, directeur van Stichting GERRIT en penvoerder van het consortium, legt uit: “Burgers en patiënten willen steeds meer hun gezondheid in eigen hand nemen. Daarnaast is er de toenemende druk op de zorg. Door de uitbraak van corona en de gevolgen daarvan heeft eHealth een vlucht genomen. ‘’We moeten dat zien vast te houden en PGO’s sluiten daar naadloos bij aan.’’

Beter en meer betaalbaar
De komst van nieuwe producten en diensten gaat de zorg veranderen, zo is de verwachting. De zorgverlening wordt beter en meer betaalbaar. Bijvoorbeeld omdat meetresultaten een bezoek aan een zorgverlener veel beter kunnen voorspellen. Of dubbele onderzoeken of scans voorkomen worden door het beter delen van data uit eerdere onderzoeken. Daarnaast gaan allerlei innovaties de gezondheid verbeteren, net als het werkplezier van zorgverleners.

Goed voor de economie
De intensieve samenwerking en het slechten van digitale en infrastructurele belemmeringen helpt bedrijven, zoals startups, te groeien en uit te breiden. De verwachting is dus ook dat PGO’s nieuwe banen opleveren. ‘PGO Netwerk Noord is niet alleen goed voor de zorg maar ook voor de economie’’, aldus Hodes. Mede om deze reden is de subsidie vanuit het SNN toegekend en is de NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, er nauw bij betrokken.

De stuurgroep van het PGO Netwerk Noord wordt gevormd door Stichting GERRIT, Philips, De Friesland, MCL, Kennislab Noordoost Friesland en de NOM. Voorzitter is Cid Berger, directeur Merk, Marketing & Sales bij De Friesland. Stichting GERRIT in Drachten is centrale speler binnen het consortium als het onafhankelijke samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling in de zorg.

Vragen over PGO Netwerk Noord kunt u mailen aan media@pgonetwerknoord.nl Woordvoerders namens PGO Netwerk Noord zijn Wim Hodes (Stichting GERRIT), Gerard Akkerman (MCL), Pieter de Meer (Philips) en Rob Propsma (De Friesland).