10
november
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Premies De Friesland stijgen licht

Betere besteding zorggeld houdt zorgpremies betaalbaarDoor in te zetten op een betere en doelmatige inkoop van zorg houdt De Friesland Zorgverzekeraar de premies voor zijn polissen betaalbaar. Daarnaast wordt opnieuw een deel van de reserves ingezet waardoor de premies volgend jaar slechts licht stijgen.

"We zijn ervan overtuigd dat er voldoende geld beschikbaar is voor de zorg maar dat we het beter kunnen besteden. Zo houden we de stijging van onze premies beperkt’’, legt directievoorzitter Bert van der Hoek uit. ‘’Samen met zorgaanbieders richten we ons op het beter besteden van het zorggeld en het voorkomen van onnodige groei van zorgkosten. Daaraan dragen we als De Friesland zelf ook bij door in drie jaar tijd 20 procent te bezuinigen op onze beheerskosten.’’

Inzet deel reserves
Door inzet van een deel van de reserves is de premiestijging zeer beperkt. Volgend jaar gaat zo’n 22 miljoen euro aan vermogen terug naar de klant. Deze inzet vanuit de reserves nadert wel het einde omdat de financiële buffers die hiervoor beschikbaar waren door de jarenlange inzet ervan zijn geslonken. In totaal heeft De Friesland de afgelopen drie jaar al zo’n 195 miljoen euro aan reserves ingezet. De premiestijging voor de basisverzekeringen is zeer beperkt. De premie voor de meest populaire Alles Verzorgd Polis stijgt bijvoorbeeld met slechts 1,7 procent. De premies van de aanvullende verzekeringen met beperkte dekking blijven gelijk of dalen, die van de uitgebreide pakketten stijgen licht.

Hogere personeelskosten in de zorg
Er zijn verschillende oorzaken voor de stijgende kosten en premies. Zo zijn er de hogere personeelskosten in de zorg door nieuwe cao-afspraken, afspraken in nieuwe hoofdlijnenakkoorden tussen de rijksoverheid en de zorgaanbieders en de hogere tarieven in de zorg, bijvoorbeeld in de GGZ. De Friesland investeert in een gezonde levensstijl en vitaliteit omdat preventie op langere termijn de zorgkosten helpt beheersen. Daarnaast maken we afspraken met andere belangrijke partners, zoals gemeenten en werkgevers, om de zorgkosten in toom te houden.

De premies voor 2018 zijn

  2017 2018
Alles Verzorgd Polis   € 114,95 per maand € 116,95 per maand
Vrije Keus Polis  € 120,50 per maand   € 122,25 per maand

De Zelf Bewust Polis is een online (natura)polis. De premie daarvan wordt dan ook online bekend gemaakt.