22
december
2020
|
12:31
Europe/Amsterdam

Schooljudo zorgt voor minder sociale angst bij jongeren

Onderzoek toont aan dat ook problemen met leeftijdsgenoten afnemen

DF SJ SF

Het afgelopen jaar deden 39 Friese basisscholen mee aan Schooljudo in verschillende gemeenten. Bij 9 van die scholen is extra ruimte geboden voor deelname aan het programma mét onderzoek, via Sport op Basisscholen, een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân. Op verzoek van De Friesland heeft onderzoeker Maurice Topper (GGZ Noord Holland) een wetenschappelijk onderzoek gehouden over het effect van Schooljudo op de lichamelijke- en geestelijke gezondheid van de kinderen in Friesland.

Schooljudo duidelijk positief effect volgens wetenschappelijk onderzoek
Vooraf, tijdens en na de judolessen op basisscholen is onderzoek gehouden naar de mogelijke effecten. Naast vragen over hoe de lessen zijn gewaardeerd, werd ook gevraagd naar het sociale gedrag. Het wetenschappelijk onderzoek leverde zeer positieve resultaten op:

  • Problemen met leeftijdsgenoten zijn significant afgenomen
  • Sociale angst en piekeren worden minder
  • Kinderen rapporteren minder andere emotionele problemen (voor de judolessen gaf ruim 1 op de 5 aan hier last van te hebben, in de laatste meting was dat nog maar 1 op de 6)
  • Kinderen zoeken minder goedkeuring van anderen en verbergen hun emoties minder
  • Kinderen offeren zichzelf minder op en voelen zich minder kwetsbaar

Hoge waardering over de lessen in samenwerking met Disney
Schoolkinderen gaven gemiddeld een rapportcijfer 8 aan Schooljudo. Gezondheid gaat tegenwoordig om meer dan ‘niet ziek’ zijn. Het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid. Schooljudo heeft een leerlijn ontwikkeld, waarbij zeven waarden centraal staan. Dat zijn vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden structureel op de judomat én in de klas terug te laten komen, maakt Schooljudo kind en klas krachtig. Door de samenwerking met Disney is ieder thema voor de kinderen een nieuwe ervaring die is afgestemd op hun belevingswereld.

Sport op Basisscholen bereikt ruim 40.000 Friese leerlingen
Schooljudo brengt op vierhonderd plekken in Nederland de filosofie van het judo, gericht op de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de basisschool in. Schooljudo is bij 9 Friese basisscholen mogelijk gemaakt vanuit Sport op Basisscholen (SOB), een initiatief van De Friesland en Sport Fryslân. Doel van SOB is om het bewegingsonderwijs in Fryslân te verbeteren. In 2011 is SOB begonnen.

Onderzoek onder 700 scholieren
Onderzoeker Maurice Topper heeft dit onderzoek samen met studenten van de Hanzehogeschool uitgevoerd in opdracht van De Friesland. Het onderzoek is uitgevoerd op 9 basisscholen. Van de totaal 1.000 scholieren die mee hebben gedaan aan de lessen heeft 700 meegedaan aan het onderzoek. Via media@defriesland.nl is het complete onderzoek op te vragen.