Leeuwarden,
14
december
2018
|
11:24
Europe/Amsterdam

Speciale vervoerslijn voor klanten De Friesland

Nieuwe service: vergoeding vervoer binnen tien minuten geregeld

Verzekerden die in 2019 in aanmerking komen voor een vergoeding voor vervoer kunnen dit voortaan binnen tien minuten telefonisch regelen bij De Friesland Zorgverzekeraar. Als nieuwe service voor de klanten heeft De Friesland een speciale ‘vervoerslijn’ in het leven geroepen.

Een team van ervaren klantadviseurs bemant de vervoerslijn, die via het telefoonnummer 058 2913819 op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur is te bereiken. De medewerkers van De Friesland zijn gespecialiseerd in de mogelijkheden voor deze vergoeding. Daarmee kunnen ze deze groep klanten goed helpen bij het regelen van een vergoeding van vervoer.

Vergoeding vanuit basisverzekering
Nierpatiënten moeten reizen voor dialyse, oncologiepatiënten voor chemotherapie en bestraling. Zij komen net als rolstoelafhankelijke en visueel beperkte klanten in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de gemaakte vervoerskosten. Dit geldt ook voor chronisch zieke patiënten die voor behandeling van hun ziekte(n) elk jaar meer dan 1000 enkele kilometers moeten reizen.

In tien minuten
Voorheen moesten diverse instanties een aanvraagformulier ondertekenen, waardoor de doorlooptijd wel zeven werkdagen kon duren. We hebben nu een klantvriendelijker proces. Met de komst van de vervoerslijn is een nieuwe service van De Friesland ontwikkeld die zowel voor verzekerden als voor artsen het leven eenvoudiger maakt. Binnen tien minuten weten de klanten waar ze aan toe zijn.

Succes
Sinds de start zijn al honderden telefoontjes binnengekomen op de lijn. ‘’Het is nu al een succes. Deze groep verzekerden is blij dat ze snel zijn geholpen. Als je ziek bent, heb je vaak genoeg aan je hoofd. Daarom willen we de aanvraag van deze vergoeding ook zo gemakkelijk mogelijk maken’’, vertelt manager klant Michel Noordbruis. ‘’Bovendien spreken onze medewerkers ook Fries. Dat vinden onze verzekerden erg prettig. En onze medewerkers hebben de noodzakelijke kennis. Ze weten waarover de klanten het hebben’’, legt Noordbruis uit.

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.