Leeuwarden,
23
december
2019
|
15:05
Europe/Amsterdam

Werkgeluk zorgt voor fitheid

Onderzoek De Friesland over gezondheid en vitaliteit op de werkvloer

Meer dan een kwart van de werknemers begint niet fit aan zijn of haar werkdag. Bijna 80 procent bespreekt de werk-privé balans niet met de leidinggevende. En bijna een kwart van de werknemers heeft mantelzorgtaken. Drie opvallende uitkomsten uit het onderzoek dat zorgverzekeraar De Friesland heeft laten uitvoeren onder werkend Nederland.

Onderzoek wordt ingezet om te inspireren en motiveren
Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, stressbestendiger, gemotiveerder en verzuimen minder. Steeds meer organisaties zijn daarom actief bezig met vitaliteit op de werkvloer. Cid Berger, directeur marketing, sales en innovatie van De Friesland: “Werkgeluk, ‘het naar de zin hebben op je werk’, is mede bepalend voor de fitheid. We helpen werkgevers graag bij het fit maken en houden van werknemers met onze vitaliteitsdiensten.’’

Om meer inzicht te krijgen in de fitheid van werkenden heeft De Friesland onafhankelijk onderzoeksbureau MeMo2 gevraagd onderzoek te doen onder werkend Nederland. Een paar opvallende zaken uit het onderzoek zijn:

  • Mensen die hun werkgeluk met een 8 of hoger beoordelen zijn aan het eind van de dag fitter dan mensen die hun werkgeluk lager beoordelen.
  • 30 procent van de werknemers die fit aan de dag begonnen, eindigt de dag niet fit
  • Tweederde van werkend Nederland (66 procent) heeft fysieke en/of mentale klachten door het werk.
  • 55-plussers scoren met een 7,7 hoger op de balans werk en privé dan de jongeren tussen 18 en 34 jaar. Zij geven die balans een 7,3.

Naast het eigen onderzoek maakt De Friesland bij haar vitaliteitsprogramma’s ook gebruik van onderzoek van TNO/CBS. Daaruit bleek onder meer dat Nederlanders gemiddeld 9 uren per dag zitten, bijna 48 procent in 2018 wel eens heeft verzuimd op zijn werk en dat 75 procent van de werkgevers geen Preventief Medisch Onderzoek aanbiedt terwijl dat wettelijk wel verplicht is.

Met kennis uit onderzoek naar programma’s op maat
De Friesland is vorig jaar begonnen met een eigen vitaliteitsprogramma Sterk te Werk waaraan inmiddels meer dan honderd medewerkers meedoen. Het bestaat onder andere uit gezondheidschecks, staand vergaderen en traplopen maar ook kennisoverdracht over de effecten van onder meer bewegen en goed slapen.

Cid Berger: ''We gebruiken onze eigen ervaringen en de resultaten van het onderzoek om afspraken te maken met werkgevers die een collectief contract hebben met ons. Met dit programma helpt De Friesland werkgevers als vitaliteitspartner inzicht te krijgen in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Maar ook om bewustwording te creëren bij medewerkers en ze te motiveren om zelf actief aan de slag te gaan met hun gezondheid en vitaliteit.’’

Het onafhankelijk onderzoeksbureau MeMo² heeft het onderzoek Vitaliteit op de werkvloer uitgevoerd in opdracht van zorgverzekeraar De Friesland. Het onderzoek is uitgevoerd in september 2019 en representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, regio, opleiding en branche. In totaal hebben 1.035 werkzame Nederlanders de volledige vragenlijst ingevuld. Het complete onderzoek en de infografiek zijn op te vragen via media@defriesland.nl.

Over De Friesland

De Friesland heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.