20
januari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aantal klanten De Friesland net onder de 600.000

Nieuwe klanten kiezen voor De Friesland vanwege aantrekkelijke premie

Het aantal verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar in Friesland is nagenoeg gelijk gebleven. De Friesland houdt ongeveer een marktaandeel van 61,5 procent. Eind 2015 groeide De Friesland nog met maar liefst 50.000 klanten. Veel van deze klanten zijn eind 2016 gebleven, maar een deel heeft De Friesland ook weer verlaten. Ondanks een aantrekkelijke premie verloor De Friesland voor het eerst in jaren namelijk verzekerden.

De Friesland begon 2016 met zo’n 618.000 verzekerden, de totaalstand staat nu op bijna 593.000. ‘’We zien een tendens dat grote groepen mensen elk jaar overstapt. Het zijn vooral jonge mensen tot 35 jaar die wisselen’’, aldus Bert van der Hoek, voorzitter raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Veel van de klanten die De Friesland hebben verlaten, zijn woonachtig in het zuiden van het land.

Vergelijkingssites
‘’We hebben in de afgelopen campagne doelbewust ingezet op wat wij noemen ‘kwalitatieve’ groei, gericht op behoud en uitbreiding van het aantal verzekerden in het Noorden van het land. We hebben daarom weinig campagne gevoerd in de rest van Nederland. Aanvankelijk hadden we voor het eerst geen contractafspraken met vergelijkingssites’’, legt Van der Hoek uit.

Ondanks de scherpe premie en hoge klanttevredenheid begonnen vaste klanten echter vragen te stellen over het slecht zichtbaar zijn van De Friesland op deze sites. ‘’Blijkbaar wilden zij extra controleren of ze bij De Friesland goed zaten en ze konden ons tot hun verrassing niet vinden.’’ Daarop besloot De Friesland alsnog gebruik te maken van de vergelijkingssites. Dit heeft een grotere uitstroom voorkomen, er kwam weer nieuwe instroom.

Hoogte van de premie
In Friesland is het verlies van klanten minimaal; het marktaandeel in de provincie is met zo’n 61,5 procent nagenoeg gelijk gebleven. Gevraagd naar de reden van overstappen, gaven oud-klanten de hoogte van de premie als doorslaggevend aan. Frappant is dat dezelfde reden ook door nieuwe verzekerden werd gegeven om juist naar De Friesland over te stappen.

‘’Wat heel mooi is, is dat nieuwe klanten ook aangeven dat ze op aanbeveling van familie of vrienden overstappen naar De Friesland. Dat zegt toch wel wat over onze trouwe klanten. Die zijn uiteindelijk het belangrijkste en dat laten we ook blijken. We zijn een regionale verzekeraar, die zich ook op andere wijze inzet voor de provincie en de gebieden daarom heen’’, aldus Van der Hoek.

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.De Friesland Zorgverzekeraar heeft ruim 565.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van Friesland de gezondste en meest vitale provincie te maken.