10
november
2023
|
10:00
Europe/Amsterdam

Basispremie 2024 De Friesland vastgesteld

De zorgpremie voor de populairste basisverzekering van De Friesland, de Alles Verzorgd Polis, gaat in 2024 naar een maandpremie van € 147,45. Op dit moment is dat € 138,95. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld met 5,8%.

Zorgkosten stijgen
“In 2024 gaat de premie voor onze basisverzekering omhoog. We worden gemiddeld genomen ouder en dat is goed nieuws. Maar we gebruiken met elkaar ook steeds meer zorg. Daarnaast maakt de komst van nieuwe innovatieve behandelingen en medicijnen de zorg beter maar ook duurder.” aldus Cid Berger, directeur De Friesland.

Regioplan belangrijk bij toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg
Door vergrijzing en het hoge aandeel kwetsbare inwoners neemt de zorgvraag in Friesland de komende jaren toe, terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dat blijkt overduidelijk uit het regiobeeld Friesland. Cid Berger: “Op basis van het regiobeeld werken we momenteel samen met zorgaanbieders en de gemeenten aan een Fries regioplan. Want in grote delen van de zorg moet het écht anders. Het regioplan wordt eind december verwacht. Daarin staan onze belangrijkste opgaven op het gebied van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn in Friesland. En die pakken we samen aan, zodat ook de generaties na ons toegang houden tot goede zorg.” 

Samen Fitter vitaliteitsprogramma
Cid vervolgt: “Daarnaast blijven we ons actief inzetten om van het Noorden de meest gezonde en vitale mienskip van Nederland te maken. Bijvoorbeeld via Samen Fitter, hét vitaliteitsprogramma dat je helpt om stappen te nemen naar een vitaler leven.” Met Samen Fitter ontdekken mensen hoe ze beter in hun vel kunnen zitten. Van meer bewegen tot van betekenis zijn voor je omgeving.

De Zelf Bewust Polis
De premie van de Zelf Bewust Polis gaat in 2024 naar een maandpremie van € 136,95.