Leeuwarden,
20
december
2019
|
14:54
Europe/Amsterdam

De Friesland contracteert de Friese ziekenhuizen

Meerjarencontracten met Antonius en Tjongerschans

Bij alle vier Friese ziekenhuizen heeft De Friesland voldoende en goede medisch specialistische zorg ingekocht voor haar verzekerden. Met Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft De Friesland zelfs voor meerdere jaren overeenstemming over inkoop van medisch specialistische zorg bereikt. Vorig jaar was al een meerjarencontract getekend met Tjongerschans in Heerenveen.

Minder administratie, meer tijd voor de patiënt
Ook zijn er tussen De Friesland en Antonius afspraken gemaakt over het terugdringen van de administratieve lasten. Deze zijn opgenomen in het meerjarencontract voor drie jaar. Door dit zogeheten ‘horizontaal toezicht’ kunnen medewerkers van Antonius de zorg voor verzekerden van De Friesland direct en doelmatig declareren met veel minder administratie. Antonius loopt hiermee voorop in Friesland. ‘’Per saldo blijft er meer ruimte over voor de zorg en daar profiteert iedereen van’’, zegt directeur Steven Hofenk van De Friesland.

Met Tjongerschans in Heerenveen is vorig jaar al voor drie jaar een meerjarencontract gesloten. Met het MCL in Leeuwarden en Nij Smellinghe in Drachten heeft De Friesland een contract voor een jaar gesloten. Doel is om ook met deze ziekenhuizen voor meerdere jaren afspraken te maken, zodat we in heel Friesland de toekomst van de medisch specialistische zorg borgen. Gesprekken hierover gaan volgend jaar verder.

AV Frieso voor minima in alle gemeenten van Friesland
Steven Hofenk: “Het heeft wat langer geduurd dan ik graag had gewild, maar ik ben er blij mee dat we ook in 2020 in Friesland voor al onze verzekerden weer voldoende zorg hebben ingekocht. Daarnaast hebben we met alle gemeenten in Friesland afspraken gemaakt over het aanbieden van de AV Frieso voor minima. Dat vind ik vanuit onze maatschappelijke rol erg belangrijk.’’

Over De Friesland

De Friesland heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.