24
oktober
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

De Friesland Zorgverzekeraar steunt evenement Culturele Hoofdstad dat bijdraagt aan een vitaler Fryslân

Ook De Friesland Zorgverzekeraar is er trots op dat Leeuwarden en Fryslân zich in 2018 van hun beste kant laten zien als Culturele hoofdstad van Europa. Met een grote variatie van projecten, op gebied van kunst en historie maar ook bijvoorbeeld ons bijzondere landschap en het terugdringen van armoede. En dat allemaal in goede samenwerking met de bewoners van Fryslân in een open mienskip.

De Friesland Zorgverzekeraar en de Stichting De Friesland steunen het provincie brede evenement voor kleine sporten, European Sport for All Games. Dit onderdeel van Culturele Hoofdstad heeft als doel om mensen in beweging te krijgen en voor een belangrijk deel ook te houden. Het past daarmee goed in de doelen van de Stichting De Friesland en sluit goed aan bij het streven van De Friesland om vitaliteit te versterken en daarmee de zorg betaalbaar te houden. Daarnaast spreekt het beide partijen erg aan dat veel sportverenigingen en dorpen betrokken worden bij dit event.

Stichting De Friesland en De Friesland ondersteunen samen
Om dit bewegingsevenement mede mogelijk te maken hebben De Stichting en De Friesland Zorgverzekeraar besloten samen geld beschikbaar te stellen. Verdeeld over drie jaar (2017, 2018 en 2019) wordt het project financieel ondersteund. Uiteraard voor het uiteindelijke project maar ook voor de voorbereiding en om te verankeren dat dit project ervoor zorgt dat mensen in beweging blijven. Ook na die week in augustus 2018. Want De stichting ziet European Sport for All Games als goede start en stimulans voor een structurele inbedding van vitaliteit en gezondheidsverbetering van de Friese bevolking in de nabije toekomst.