22
december
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Friezen geven hun vitaliteit een voldoende

Vier op de vijf Friezen zijn bezig met vitaliteit. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Enigma Research in Groningen onder meer dan 520 Friezen. Ze geven hun eigen vitaliteit een gemiddeld rapportcijfer van 7,1.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland richt zich de komende jaren meer op preventie en vitaliteit, omdat een vitaal leven niet alleen de kwaliteit van leven verbetert maar ook een manier is om de stijging van de zorgkosten te bedwingen. Om deze reden heeft De Friesland afgelopen najaar ook het Manifest van de Friese Vitaliteitsalliantie geïnitieerd en ondertekend, samen met ander partijen.

Slaap en ontspanning
Hoe vitaal je je voelt, hangt af van een aantal factoren zoals bewegen, slaap, gezonde voeding, ontspanning, mentale veerkracht en zingeving. Uit het onderzoek blijkt dat de Friezen uit dit rijtje slaap en ontspanning het meest belangrijk vinden. Hoe ouder de Fries is hoe belangrijker hij of zij gezonde voeding en veerkracht vindt. Over het algemeen vinden Friezen dat ze gezond eten en goed kunnen ontspannen. Mannen ‘bezondigen’ zich vaker aan ongezonde gewoontes als alcohol drinken en een ‘snelle’ maaltijd nuttigen dan vrouwen. Het meest ontevreden zijn de Friezen over de beweging die ze krijgen. Door tijdsgebrek komt dat er vaak niet van. Ook het niet hebben van voldoende energie of iemand om samen mee te sporten zijn voor geënquêteerden redenen om niet of onvoldoende te bewegen.

Stimulans voor vitaliteit
Goed en voldoende slapen wordt als belangrijk gezien, maar ongeveer één op de vijf Friezen geeft aan daar moeite mee te hebben. De Friesland gaat het onderzoek ‘Friezen over vitaliteit’ gebruiken om vitaliteit in Friesland een stimulans te geven.

Persbericht Enigma Research in Groningen