Leeuwarden,
04
juli
2023
|
15:37
Europe/Amsterdam

Gezondheidssituatie Friesland in beeld

Regiobeeld basis voor gezamenlijke acties

Door vergrijzing, bevolkingskrimp en het hoger aandeel kwetsbare inwoners neemt de zorgvraag de komende jaren toe terwijl de arbeidsmarkt krimpt. Dat blijkt overduidelijk uit het nieuwe regiobeeld Friesland dat maandag 3 juli is vastgesteld. Hiermee is een mooie basis gelegd om met alle betrokken partijen het komende half jaar de belangrijkste opgaven voor Friesland te bepalen en uit te werken in het regioplan.

Wat laat het herijkte Friese regiobeeld zien?
Het regiobeeld geeft informatie over de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg en over de verwachte zorgbehoefte en andere belangrijke aspecten van de inwoners. Zo blijkt onder meer dat:

·        Friesen hun gezondheid beter ervaren dan de andere Nederlanders

·        Friese jongeren ervaren het meeste stress

·        Ouderen het minste eigen regie ervaren

·        In alle zorgsectoren het arbeidsmarkttekort gaat toenemen

Versnelling aangeven in Fries Regioplan
Het herijken van het regiobeeld en het bepalen van de opgaven zijn afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Doel hiervan is versnelling aan te brengen in het toekomstbestendig maken van het zorglandschap. De volgende mijlpaal wordt eind 2023 het opleveren van een Fries regioplan. Daarin worden de belangrijkste opgaven benoemd die de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn waarborgen. Deze worden als eerste opgepakt. Preventie staat daarbij centraal en bijvoorbeeld ook de vraag: Wat bepaalt het levensgeluk en de gezondheid van burgers? Lang niet altijd kan en moet deze vraag met zorg beantwoord worden. Andere oplossingen vergroten het levensgeluk en de gezondheid van de burgers ook.

Net als bij het opstellen van het regiobeeld zijn De Friesland, Zilveren Kruis en de gemeente Smallingerland verantwoordelijk voor het proces om te komen tot het regioplan en de governance.

Het regiobeeld Friesland is openbaar op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek

IMG_4048

Achtergrondinformatie

Grote betrokkenheid bij samenstellen regiobeeld
In het Friese regiobeeld is aan de hand van regionale en landelijke data in kaart gebracht wat de (verwachte) zorgvraag en/of aanbod is. Maar ook welke factoren hier van invloed op zijn. Een groot aantal partijen  heeft meegedacht en input geleverd; DataFryslân, Planbureau Fryslân, zorgpartijen, patiëntenorganisaties, GGD Fryslân, Sociaal Domein Fryslân, ROS Friesland, gemeente Smallingerland, De Friesland en Zilveren Kruis. 
Op de foto hierboven veel van de vertegenwoordigers van de genoemde partijen.