Leeuwarden,
26
februari
2019
|
17:34
Europe/Amsterdam

Huisartsenpraktijk medTzorg start in Leeuwarden

Gezamenlijke inspanning lost huidige huisartsenproblematiek op

Huisartsenpraktijk medTzorg vestigt zich op 1 april aan het Cambuurplein in Leeuwarden. Met de komst van deze nieuwe huisartsenpraktijk naar Leeuwarden wordt de druk op de Leeuwarder huisartsenzorg sterk verminderd. De nieuwe praktijk staat open voor alle Leeuwarders die op zoek zijn naar een nieuwe of andere huisarts.

MedTzorg is een landelijk organisatie met het hoofdkantoor in Utrecht. MedTzorg zet zich in voor huisartsenzorg aan bijzondere doelgroepen, maar staat ook open voor alle andere Leeuwarders die op zoek zijn naar een huisarts. MedTzorg levert de huisartsenzorg in nauwe samenwerking met de andere praktijkhouders in Leeuwarden.

De komst van medTzorg naar Leeuwarden is mede te danken aan de gezamenlijke inspanning van de gemeente Leeuwarden, GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar. Deze partijen hebben met een aantal huisartsenorganisaties vorig jaar een gezamenlijk plan van aanpak voor toekomstige huisartsenzorg gemaakt. Eén van de actiepunten was een oplossing vinden voor de huidige druk op de Leeuwarder huisartsenzorg.

Verbinding met wijkteams
Wethouder Herwil van Gelder: ‘’De komst van medTzorg naar Leeuwarden vermindert niet alleen de druk op de bestaande huisartsen, maar betekent ook een uitbreiding van de dienstverlening voor de groep ‘moeilijk plaatsbare bewoners’. We werken daarom graag mee aan de opstart van deze vestiging van medTzorg en het verbeteren van de verbinding met de wijkteams met huisartsen.’’GGD Fryslân heeft expertise op het gebied van de kwetsbare patiëntengroep en levert een gespecialiseerde, zogeheten OGGZ-verpleegkundige aan de praktijk. De Friesland steunt met financiering de opstartfase van de nieuwe praktijk.

Wachtlijst teruggebracht
Mede doordat een paar Leeuwarder huisartsenpraktijken onlangs hun praktijken weer openden voor nieuwe patiënten en door inspanning van de wachtlijstbemiddeling van De Friesland is de wachtlijst van mensen die op zoek zijn naar een huisarts de afgelopen maanden teruggebracht. In het najaar van 2018 stonden er ruim vijfhonderd op, dit aantal is inmiddels gedaald naar ongeveer zestig wachtenden.

‘’We zijn er nog niet, want we weten dat er een aantal huisartsen in Leeuwarden, maar ook elders in Friesland, over een of meerdere jaren wil stoppen’’, zegt manager zorginkoop Paul Offringa van De Friesland. ‘’Daarom blijven we samen met de beroepsgroep en met de betrokken partijen kijken naar oplossingen. We willen niet alleen meer huisartsen interesseren voor werken in Friesland, we kijken ook naar nieuwe manieren om huisartsenzorg te organiseren. Dokter Appke is daar een voorbeeld van. Ook wordt actief gekeken naar andere e-health oplossingen.’’

Over De Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft zo'n 568.000 verzekerden. De geschiedenis van De Friesland begint in 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. De Friesland heeft met een marktaandeel van 60 procent een belangrijke thuisbasis in Friesland. Naast het verzekeren van zorg zet De Friesland zich in voor vitaliteit en gezondheid. We schuiven steeds meer op naar dienstverlening rondom deze thema’s. Dat doen we vanuit het geloof dat mensen elkaar willen helpen om langer gezond en vitaal te leven. En met als doel om van het Noorden de gezondste en meest vitale regio te maken.