13
oktober
2023
|
09:49
Europe/Amsterdam

Samenwerken zorgt voor acute hulp bij uitval mantelzorger

Betere en snellere oplossing bij pilot in gemeente Leeuwarden

Stel jouw mantelzorger valt onverwachts uit. Dan heb je acuut een probleem. Wie neemt de zorg over? Je bent dan aangewezen op zogenoemde respijtzorg. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente vanuit de Wmo. Maar dit is in acute situaties op dit moment geen oplossing, omdat het aanvragen hiervan bij een gemeente veel tijd kost en acute respijtzorg ook niet altijd beschikbaar is. Daarom is in de gemeente Leeuwarden in september een pilot gestart die dit sneller en beter gaat regelen. Het is een initiatief van zorgverzekeraar De Friesland, de gemeente Leeuwarden, het ELV loket, Amaryllis en de KwadrantGroep.

Huisarts wordt ontlast, bewoner en mantelzorger worden sneller geholpen
In het kort komt het hier op neer: de mantelzorger valt acuut uit en de cliënt kan daardoor tijdelijk niet meer thuis blijven. Die cliënt kan dan terecht op een plek voor kort verblijf op een locatie van de Kwadrantgroep in Leeuwarden. Zónder tussenkomst of indicatiestelling van de gemeente. En zonder dat de huisarts heel veel telefoontjes moet plegen voordat er een oplossing is. Nu belt de huisarts het ELV (Eerstelijns verblijf) loket. Als na triage blijkt dat het gaat om uitval van een mantelzorger, dan gaat het om respijtzorg en wordt de huisarts doorverwezen naar de gemeente. Daar is vaak op korte termijn geen passende oplossing. In de pilot mag het ELV loket zelf iemand doorverwijzen naar een ELV bed, waardoor de huisarts ontlast wordt.

Een win-winsituatie dus
Voor de cliënt en de mantelzorger, omdat er veel sneller een oplossing is. Voor de huisarts, omdat er sneller een oplossing is. En ook voor de zorgorganisaties die bij het ELV-loket betrokken zijn. Iemand krijgt acuut een tijdelijke plek en achteraf betaalt de gemeente Leeuwarden de rekening.

Samenwerking levert mooie dingen op
De pilot acute respijtzorg laat zien dat samenwerking mooie dingen kan opleveren, zegt projectleider Barbara Lengkeek van KwadrantGroep. “Mantelzorgers zijn vaak op leeftijd en kwetsbaar. Als zij plotseling uitvallen, kan familie de zorg voor iemand niet altijd overnemen. Bij uitval van de mantelzorger is er dus een snelle oplossing nodig. Het aanvragen van respijtzorg bij de gemeente kost tijd en die tijd is er vaak niet. Nu kan via het ELV-loket snel een tijdelijke plek geregeld worden. Als de situatie thuis weer stabiel is, gaat de cliënt terug. Als blijkt dat dat geen optie is, dan bekijken we of er een intramurale plek beschikbaar is.”

Bij succes volgen er meer gemeenten
De pilot is op 1 september gestart. Voorlopig kunnen alleen cliënten uit de gemeente Leeuwarden gebruik maken van acute respijtzorg via het ELV loket. Als de pilot een succes is, volgen meer gemeenten.