30
oktober
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vereniging Friese gemeenten en De Friesland pakken samen schuldenproblematiek aan

Om te voorkomen dat inwoners van Fryslân met betalingsachterstanden verder in de problemen komen, slaan de Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar de handen inéén. Donderdag 2 november zetten beide partijen een handtekening onder het convenant ‘Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek 2017 – 2021’. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek in geheel Fryslân.

Het te laat of niet betalen van de zorgverzekeringspremie kan een indicatie zijn van mogelijke financiële problemen. Met de ondertekening van het convenant zetten alle Friese gemeenten en De Friesland zich in om betalingsachterstanden op het gebied van de zorgverzekering te voorkomen, te beperken en structureel op te lossen. De DDFK-gemeenten tekenden een dergelijk convenant al in maart van dit jaar. Ook de gemeente Leeuwarden sloot eerder zo’n overeenkomst met De Friesland. Met de ondertekening van deze overeenkomst is er nu een provinciebreed convenant ter voorkoming van betalingsachterstand.

Aantal klanten met betalingsachterstand fors afgenomen bij De Friesland
De Friesland voert al jaren actief beleid om betalingsachterstanden bij klanten te voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor schulden. Ervaring van De Friesland leert dat snelheid van handelen veel leed kan voorkomen. Als na het signaleren van een achterstand meteen contact wordt opgenomen met klanten kan direct hulp worden geboden, bijvoorbeeld een betalingsregeling. De Friesland heeft op deze manier vorig jaar het totale aantal wanbetalers met 800 terug weten te brengen.

De samenwerking komt er op neer dat gemeenten hun inwoners hulp bieden als zij bij De Friesland desgevraagd aangeven daar prijs op te stellen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met privacy.

De schuldenproblematiek in Nederland en op lokaal niveau blijft ongekend hoog en trekt daarmee zelfs Europese aandacht. Met de Wet gemeentelijke schulddienstverlening (Wgs) hebben alle Friese gemeenten de zorgplicht en de regie om inwoners te helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen ervan. Genoeg reden om de samenwerking tussen De Friesland Zorgverzekeraar en alle gemeenten in Friesland te verstevigen.